โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED ให้กับผู้รับการฝึก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๒/๖๒

 

w821-1

 

w822-1

 

w823-1

 

w824-1

 

w825-1