พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๖๒ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย” ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

w826

 

w827

 

w828

 

w830