ศูนย์บริหารงานวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต้อนรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังพญาไท โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการ   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานในพิธีและให้การต้อนรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๑ ณ พระราชวังพญาไท      โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒w831-1

 

w832-1

 

w833-1

 

w834-1

 

w836-1

 

w837-1

 

w838-1

 

w839-1

 

w840-1

 

w841-1

 

w842-1

 

w843-1

 

w844-1

 

w845-1

 

w846-1

 

w847-1

 

w848-1

 

w849-1