Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างสุข สนุกกับงาน และการทำงานเป็นทีม โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมการสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง ณ เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w871

 

w872

 

w873

 

w874

 

w875

 

w876

 

w877

 

w878

 

 

w879

 

w880

 

w881

 

w882

 

w883

 

w884

 

w885

 

w886

 

w887

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28