Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   กรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และหน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารบก คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และข้าราชการ สังกัด พบ., ศพม., รพ.รร.๖., วพม., สพธ., สวพท. และ วพบ. เข้าร่วมพิธี ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

w938

 

w939

 

w940

 

w941

 

w942

 

w943

 

w944

 

w945

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28