Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

  กรมแพทย์ทหารบก, ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่๑๘, ศูนย์การทหารม้า และโรงพยาบาลค่ายอดิศร จัดกิจกรรม “หัวใจสัญจร ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่๑๐” เฉลิมพระเกียรติ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่๙ โดยมี พลตรี ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์โรคหัวใจสิรินธร รพ.รร.๖ คณะผู้บังคับบัญชาศูนย์การทหารม้า ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
   ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจปัญหาสุขภาพ เช็คความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์อันทันสมัย และนิทรรศการให้ความรู้ ไขข้อสงสัยเรื่องโรคหัวใจ ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

w946

 

w947

 

w948

 

w949

 

w950

 

w951

 

w952

 

w953

 

w954

 

w955

 

w956

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28