พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมคณะกรรมการกองทุนชุมชนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้การต้อนรับ พันโท เกรียงศักดิ์ สาคร จเร ทบ.(หัวหน้าชุดตรวจ) และคณะ เดินทางมาตรวจสอบการทำงานและให้คำแนะนำกองทุนชุมชนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ ห้องจุลานนท์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

w957

 

w958

 

w959

 

w960

 

w961

 

w962

 

w963