พันเอก จรัสพงษ์ เกษมมงคล รองหัวหน้าศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการทำงานอย่างมีคุณค่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา โดยได้กราบนมัสการ พระมหาศุภโชค สิริโชติ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรราม ราชวรมหาวิหาร ณ ห้องประชุมพลโท ผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

w964

 

w965

 

w966

 

w967

 

w968