ศูนย์บริหารงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ ๑๖ ภายใต้หัวข้อหลัก : สิ่งแวดล้อมกับการดูแลผู้ป่วย โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก อาจารย์ โกเมธ นาควรรณกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับการดูแลผู้ป่วย ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ โดยมี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมหกรรม ณ ห้องประชุมพลโท ผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

w976

 

w977

 

w978

 

w979

 

w980

 

w981

 

w982