Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   พลตรี ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือข้าราชการ และให้การต้อนรับ พันเอก คำผาย ผั่นสิลิ รองหัวหน้ากรมเสนารักษ์ สปป.ลาว และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพไทยและสปป.ลาว โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจุลานนท์ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

 

w1014

 

w1015

 

w1016

 

w1017

 

w1018

 

w1019

 

w1020

 

w1021

 

w1022

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28