Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น จากผลงานชื่อ ศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ (Intelligent Dialysis Center)” และ ระดับดี จากผลงานชื่อ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร” ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้ารับโล่รางวัลจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

 

w1023

 

w1024

 

w1025

 

w1026

 

w1027

 

w1028

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28