Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก ๒๕๖๒ "World Heart Day 2019 : My Heart Your Heart" โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วรสิน เกตานนท์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.รร ๖ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

 

w1059

 

w1060

 

w1061

 

w1062

 

w1063

 

w1064

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28