Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   พลโท ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และลูกจ้าง ของหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารบก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๓ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งเทวราชย์สภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

w1076

 

w1077

 

w1078

 

w1079

 

w1080

 

w1081

 

w1082

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28