Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2019 : “Improve Your Practice : Keep It Simple” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี คณะผู้บริหารกองกุมารเวชกรรม แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมกองกุมารเวชกรรม ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

w1083

 

w1084

 

w1085

 

w1086

 

w1087

 

w1088

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28