Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ ๗๐ “Government Policy and Health Care” โดยมี พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

w1089

 

w1090

 

w1091

 

w1092

 

w1093

 

w1094

 

w1095

 

w1096

 

w1097

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28