Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.รร.๖ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

w1147

 

w1148

 

w1149

 

w1150

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28