พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ในนาม ผู้บัญชาการทหารบก โดยมี พันเอกหญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ หอผู้ป่วยราชกาสนาม ชั้น ๕ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

 

w1186

 

w1187

 

w1188

 

w1189

 

w1190

 

w1191