โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และบ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมี บุตร - หลาน ข้าราชการสังกัด รพ.รร.๖/วพม. เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย ณ ลานกิจกรรม บ้านพักข้าราชการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

 

w1217

 

w1218

 

w1219

 

w1220

 

w1221

 

w1222