Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิกุมารฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓ “ เพื่อให้ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และความสุข ให้กับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี ประชาชนพาบุตร - หลานเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ณ ห้องตรวจโรคกองกุมารเวชกรรม ชั้น ๑ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

w1223

 

w1224

 

w1225

 

w1226

 

w1227

 

w1228

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28