Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

   พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รอง เสธ.ทหาร (๑) และคณะผู้แทนสี่เหล่าทัพ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของขวัญ เนื่องในวันกองทัพไทย ให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนามที่พักรักษาตัวอยู่ โดยมี  พลตรี วิเชษฐ์ รัตนจรัสโรจน์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ หอผู้ป่วยราชการสนาม ชั้น ๕ อาคารมหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

 

w1229

 

w1230

 

w1231

 

w1232

 

w1233

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28