Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

 

การเข้ารับบริการห้องตรวจโรคผู้สูงอายุ

 

ห้องตรวจโรคผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยสูงอายุในทุกสาขาของโรค

การให้บริการ       

ในเวลาราชการ                                 วันจันทร์ วันศุกร์             เวลา 08.00 16.00 น. (รับบัตรคิวเวลา 05.00 น.)

สาขาตรวจโรคที่เปิดให้บริการ :       วันจันทร์               อายุรกรรม, เวชปฏิบัติทั่วไป

                                                          วันอังคาร              อายุรกรรม, ศัลยกรรม, เวชปฏิบัติทั่วไป, โรคหัวใจ

                                                          วันพุธ                    อายุรกรรม, ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก,

                ศัลยกรรมกระดูกโรคหัวใจ

                                                         วันพฤหัสบดี          อายุรกรรม, ศัลยกรรมกระดูก, เวชปฏิบัติทั่วไป,

               ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ทวารหนัก

                                                           วันศุกร์                เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, ศัลยกรรมกระดูก, ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่

              และทวารหนัก, คลินิกความจำ

รายละเอียด

­  รับผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจในห้องตรวจผู้สูงอายุ  ประมาณวันละ  80 - 85  คนต่อวัน

­  สถานที่ตั้ง  :-  อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น 1

­  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน  02 354 7711   ต่อ  93952 ,  93961

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจรักษา

1.  ยื่นบัตรนัด

2.  วัดสัญญาณชีพ, ชั่งน้ำหนัก

3.  เรียกเข้าพบแพทย์

4.  ให้คำแนะนำให้การมารตรวจครั้งต่อไป และการส่งตรวจแผนกอื่น

5.  รับยาที่ห้องยา

6.  กลับบ้าน

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28