ย.1382/62

ย.1414/62

ย.1371/62

ย.1317/62

ย.1398/62

รายละเอียด

ย.1362/62

ย.1383/62

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.1279/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อสารยึดกระดูกชนิดมียาปฏิชีวนะ ขนาดบรรจุ 40 กรัม(ว.75/62)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 11 รายการ(ว.1273/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.1268/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ย.1326/62

ย.1258/62

ย.1189/62

รายละเอียด

ย.1329/62

ย.1176/62

ย.1315/62

รายละเอียด

ย.1174/62 รายละเอียด

ย.1018/62

ย.1187/62

รายละเอียด

ย.1321/62

ย.473/62

ย.568/62

ว.726/62

ว.727/62

ว.728/62

ว.729/62

ว.731/62

ว.732/62

รายละเอียด

 

ย.1494/62 รายละเอียด

ย.1246/62

ย.1205/62

ย.1402/62

ย.1384/62

รายละเอียด

ย.1400/62

ย.1325/62

ย.1230/62

ย.1247/62

ย.1337/62

ย.1181/62

ย.1394/62

รายละเอียด

ย.1257/62 รายละเอียด

ว.679/62

ว.689/62

ว.714/62

ว.715/62

ว.716/62

ว.722/62

รายละเอียด

ว.300/62

ว.570/62

ว.586/62

ว.686/62

รายละเอียด

 

ว.661/62

ว.655/62

ว.666/62

ว.701/62

ว.704/62

ว.713/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28