ย.2379/61 รายละเอียด

ย.2397/61 รายละเอียด

ย.2355/61

ย.2406/61

ย.2316/61

ย.2460/61

รายละเอียด

ย.2193/61 รายละเอียด

ย.2413/61 รายละเอียด

ย.2439/61

ย.1543/61

รายละเอียด

ย.2203/61 รายละเอียด

ย.2215/61 รายละเอียด

ย.1708/61 รายละเอียด

-จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ ซี-อาร์ม ยี่ห้อ Philips รุ่น BV Pulsera ประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายเลขเครื่อง 1493(แผนกทางเดินอาหาร กอย.รพ.รร.6) โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียด

ย.2192/61 รายละเอียด

ย.2171/61 รายละเอียด

ย.2418/61 รายละเอียด

ย.2358/61 รายละเอียด

ย.2473/61

ย.2178/61

ย.2437/61

รายละเอียด

ย.2461/61

ย.2464/61

รายละเอียด

ย.2348/61 รายละเอียด

ย.2382/61

ย.2419/61

รายละเอียด

ย.2303/61

ย.2496/61

ย.2525/61

ย.2435/61

ย.2424/61

รายละเอียด

ย.2474/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28