ย.153/62  รายละเอียด

ย.207/62  รายละเอียด

ย.255/62

ย.297/62

ย.293/62

ย.45/62   รายละเอียด

ย.118/62  รายละเอียด

ย.3577/61  รายละเอียด

ย.130/62  รายละเอียด

ย.3803/61

ย.3796/61  รายละเอียด

ย.3425/61  รายละเอียด

ย.3613/61

ว.1628/61

ว.285/62

ว.303/62

 

รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer) (ถ.12/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ชนิดต่างๆ  จำนวน  2  รายการ (ถ.19/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีทัศน์ (Bronchovideoscope) โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4 และ 3.1.3 (ถ.20/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

4. ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบ 3 มิติ (Real Time 3 Dimension Echocardiography) (ถ.21/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4.ราคากลาง 

5. ซื้อเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy Machine) (ถ.22/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.343/62  รายละเอียด

ย.212/62

ย.267/62

ย.269/62

ย.294/62  รายละเอียด

ย.42/62

ย.87/62  รายละเอียด

ย.208/62

ย.203/62

ย.277/62

ย.240/62

ย.300/62

ย.301/62

ย.139/62

ย.63/62

ย.256/62

ย.272/62

ย.299/62

ย.273/62

ย.184/62   รายละเอียด

 

ย.3810/61

ย.81/62

ย.213/62

ย.85/62

ย.193/62

ย.2/62

ย.222/62

ย.211/62

ย.26/62   รายละเอียด

 

ย.137/62

ย.154/62  รายละเอียด

ย.65/62  รายละเอียด

ย.67/62

ย.53/62  รายละเอียด

1. ซื้อชุดโคมไฟ Xenon 300 วัตต์ ชนิดสวมศีรษะพร้อมระบบกล้องวิดีโอใช้ในการผ่าตัด โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 (ถ.14/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ 4. ราคากลาง

2. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (High Definition Arthroscope with Camera System) (ถ.16/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ชนิดอัตโนมัติ (Endoscope Reprocessor) (ถ.18/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ 2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ 4. ราคากลาง

4. ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure  SpO2 Monitor) (ถ.25/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ 4. ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28