1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ฟลูออรอสโคปี ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Philips รุ่น Omni Diagnost Eleva หมายเลขเครื่อง 084202(แบบรวมอะไหล่)(ห้องตรวจโรคทางเดินปัสสาวะ กศก.รพ.รร.6)(ซ.171/61)   ราคากลาง

1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ฟลูออรอสโคปี ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Philips รุ่น Omni Diagnost Eleva หมายเลขเครื่อง 084202(แบบรวมอะไหล่)(ห้องตรวจโรคทางเดินปัสสาวะ กศก.รพ.รร.6)(ซ.171/61)    รายละเอียด

2. จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว ยี่ห้อ Philips รุ่น  FD20 หมายเลขเครื่อง 3 (ซ.172/61)   รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเจาะ กรอและตัดกระดูกใบหน้าด้วยระบบไฟฟ้า (Electric Maxirofacial Set) โดยขอจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1 , 1.2.2.1 , 1.2.2.2 , 1.2.2.3 , 1.2.3 , 1.2.4 และ 1.3(ถ.100/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง   5. ขอบเขตของงาน

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นพร้อมเครื่องผลิตอากาศแบบสำเร็จรูป (Humidifier with Integrated Flow Generator)(ถ.98/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง   5. ขอบเขตของงาน

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดน้ำยา SODIUM HYALURONATE AND SODIUM CHONDROITIN SULFATE ขนาด 0.75 มล.(ว.1043/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง   5. ขอบเขตของงาน

 

เรื่องประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Ophthalmic Operating Microscope)(ถ.77/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง   5. ขอบเขตของงาน

 

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจวิเคระห์และรักษาหัวใจเต้นผิดปกติพร้อมอุปกรณ์ (Electrophysiology System for Analysis and Treatment of Cardiac Arrhytmia)(ถ.78/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง   5. ขอบเขตของงาน

เรื่องเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง จำนวน 1 งาน (ว.5020/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

ว.1163/61

ว.1164/61

ว.1165/61

ว.1166/61

ว.1207/61

ว.1245/61

 

รายละเอียด

ว.1101/61

ว.1113/61

ว.1114/61

ว.1116/61

ว.1119/61

ว.1139/61

ว.1162/61

 

 

รายละเอียด

ย.2948/61

ว.1102/61

ว.1105/61

ว.1109/61

ว.1118/61

 

รายละเอียด

ว.1141/61 

 

รายละเอียด

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๕ รายการคือ

                   ๑. ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจเด็ก ( Open Heart Surgery Set for Child )

                   ๒. เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติ พร้อมเครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอน (Electrosurgical  Unit  with  Argon  Plasma  Coagulation ) 

                   ๓. เครื่องบันทึกข้อมูลทางวิสัญญีวิทยา ( Anesthesia Information Management System )

                    ๔. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิค ( Hydraulic  Transfer  Stretcher )

                   ๕. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบไฮโดรลิคแบบ X-Ray ผ่านได้ ( Hydraulic Transfer X-Ray Stretcher ) 

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดอ่านเพิ่มเติม

ย.3156/61

ย.2680/61

ย.3127/61

ย.3175/61

รายละเอียด

ย.3007/61

ย.3052/61

ย.3139/61

ย.2848/61

ย.1693/61

ย.2843/61

ย.3154/61

ย.2718/61

รายละเอียด

ย.3102/61

ย.3023/61

ย.3092/61

รายละเอียด

ย.2939/61

ย.2608/61

ย.2798/61

ย.3006/61

รายละเอียด

ย.3042/61 รายละเอียด

ย.2965/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28