- ซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อเครื่องมือระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 245 ลิตร (Automatic Washer and Disinfector, ≥245

- ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบแมทริกซ์ (Matrix System Ultrasound)

- ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (Digital Mobile X-Ray with Motor Drive)

- ซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer)

- ซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 760 ลิตร ( Pre-Vacuum Steam Sterilizer , ≥ 760 Litre )

- ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออรอสโคปีระบบดิจิตอล ชนิดตัวรับภาพ แบบ Flat Panel Detector

- ซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล แบบ 2 ชุดรับรังสี (Digital Radiography 2 Detector)

- ซื้อระบบห้องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียว  ( Hyperbaric Chamber System )

- ซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดานแบบหลอดไฟ LED พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Ceiling Operating LED Lights with Camera System)

- ซื้อเครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง( Ultrasonic Irrigator ) รายละเอียด

แผนกเวชบริภัณฑ์กลาง รพ.รร.6 ขอประกาศเชิญชวนผู้ขายให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ (EO Gas Sterilizer) รายละเอียดดังนี้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษ ชนิดเรซิน ขนาดรูกรอง 20 นาโนเมตร (ว.27/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด ชนิดใช้เทคนิค BIOSENSORS CHIP ในการตรวจ (ว.25/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง

2 เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ (MRI)

3 เช่าชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกกระแทกนิ่ว พร้อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม และเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

4 เช่าเครื่องเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติ พร้อมเครื่องวิเคราะห์กระจกตาและลูกตาในรูปแบบของหน้าคลื่น

5 เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slices ต่อการหมุนรอบ ๑ รอบ

เช่าเครื่องตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ.(ว.1795/60)  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ.(ว.1797/60)  จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

กศก.รพ.รร.6 ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ เครื่องประมวลภาพ MRI และภาพอัลตร้าซาวด์ เพื่อการเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก ( Bio Jet MRI / Ultrasound Fusion System ) เป็นจำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

จัดซื้อสป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1792/60)  จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด

จัดซื้อสป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1793/60)  จำนวน 1 รายการ  รายละเอียด

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ยา

ย.2189/60

                                    เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะ และเทคนิคสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์

-ด้วย  กองจักษุกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน    ๑๒ รายการ คือ

                                ๑. เครื่องวัดค่าเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา

                   ๒. เครื่องตรวจจอประสาทตาอย่างอ้อม ชนิดมอง 2 ตา แบบรูม่านตาขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ ( Small Pupil Indirect Ophthalmoscope )

                   ๓. เครื่องวัดความดันตาชนิดสัมผัส แบบมือถือ

                   ๔. เครื่องวัดลานสายตาแบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาอัตโนมัติ

                   ๕. เครื่องส่องตรวจจอประสาทตา ชนิดมองตาเดียว

                   ๖. เครื่องมือสำหรับวัดระยะแบบคาสโตรวีโจ้

                   ๗. ก้านสัมผัสตาเพื่อวัดความดันตา๘. เลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้แบบยึดระยะโฟกัส

                   ๙. เลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้แบบยึดระยะโฟกัส พร้อมแก้สายตาเอียง

                   ๑๐. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์สำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม รุ่น retcam3

                   ๑๑. ของเหลวสำหรับกดจอตาชนิด ( Perfluoro-n-octane )

                   ๑๒. ของเหลวสำหรับกดจอตาชนิด ( Perfluorodecaline )

                    รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซี ขนาดความเข้มข้น HBA1C ANTIBODY มากกว่า/เท่ากับ 0.5 MG/ML, HBA1C POLYHAPTEN มากกว่า/เท่ากับ 8 UG/ML ขนาดบรรจุ 150 เทสต์ (ว.830/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.291/60) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน ๑๗ รายการคือ

                    ๑. ชุดท่อช่วยหายใจชนิดความยาวพิเศษ สำหรับผู้ใหญ่ ( Disposable Breathing Long Circuit Adult )

                   ๒. ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับผู้ใหญ่  (Disposable Breathing  Circuit Adult) 

                   ๓.ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับเด็กโต  (Disposable Breathing  Circuit Child)  

                   ๔. ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับเด็กเล็ก (Disposable Breathing Circuit Neonate)  

                    ๕. ท่อต่อเชื่อมท่อช่วยหายใจ ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบตรง (Disposable Airway connector, Straight ) 

                    ๖. ท่อต่อเชื่อมท่อช่วยหายใจ ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบงอ(Disposable Airway connector, Elbow) 

                   ๗.หัวกรอสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูกสันหลัง ( Tools )

                   ๘.ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ( Tapered tools )

                   ๙.หัวกรอสำหรับกรอกระดูกในโพรงจมูกและกระดูกบริเวณฐานกะโหลกศีรษะส่วนหน้า ( Trans-Nasal  Skull  Base  Burs )

                   ๑๐.พลาสติกใส ๒ ชั้น คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย C Arm ชนิดปลอดเชื้อ ( Texsel C Arm Cover B-๐๑๐ ) 

                   ๑๑.พลาสติกใส ครอบคลุมสาย Ultrasound ชนิดปลอดเชื้อ ( Texsel Mold  Probe Cover PC- ๑๐) 

                   ๑๒.พลาสติกใส ครอบคลุมอุปกรณ์ชุดสาย Laparoscope ชนิดปลอดเชื้อ  (Texsel Mold  Code Cover ๐๑ ) 

                   ๑๓.พลาสติกใส แบบขอเกี่ยว คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย C Arm ชนิดปลอดเชื้อ (Texsel C Arm Cover CAC – ๐๔๒๔๖ ) 

                   ๑๔.พลาสติกใส  คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย X Ray ชนิดปลอดเชื้อ (Texsel PE Cover ๕๐x๙๐ cm.(SizeM) ) 

                   ๑๕.พลาสติกใส  คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย X Ray ชนิดปลอดเชื้อ (Texsel PE Cover ๗๐x๙๐ cm.(Size L) ) 

                   ๑๖.เซ็นเซอร์สำหรับวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง

                   ๑๗.เซ็นเซอร์สำหรับวัดภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยในขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมอง 

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ยา

ย.1739/60

ย.1690/60

ย.1810/60

TOR

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28