ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและบุคลากร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

Arrow up
Arrow down

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง (ว.5169/60) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

แผนการจัดซื้อยา 3 รายการ

2391/60

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.557/60) จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.476/60) จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.154/60) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization Containers) โดยข้อ 1.3.1 เลือก 1.3.1.2 แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรู ใช้สำหรับเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อชนิด Pre-Vacuum Stream ขนาดต่างๆ จำนวน ๙ รายการ  รายละเอียด

เรื่อง ราคากลางเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล และเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ 

สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยาง (Enteral Feeding Pump) จำนวน 64 ชุด (ว.5136/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัดสมอง โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1.2 (ยกเว้นข้อ 1.2.1.2.9), 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4  (ว.5102/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ  (Urodynamic) จำนวน 2 ชุด (ว.5087/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชนิดตรวจเส้นเลือด (Mobile C-arm X-Ray Unit with Vascular Option) จำนวน 1 ชุด (ว.5135/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาและเลเซอร์จอประสาทตา (Posterior Vitrectomy with Laser Integrated) จำนวน 1 ชุด (ว.5137/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบพกพาพร้อมหัวตรวจชนิดสอดผ่านทางหลอดอาหาร (Portable Echocardiographic Machine with Transesophageal Probe) โดยขอยกเว้นข้อ 1.3.4 (ว.5106/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure and SpO2 Monitor) (ว.5105/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความละเอียดสูง ( High Resolution Ultrasound ) (ว.5103/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ว.5100/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงใหญ่ (ว.5070/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก (Air Pen  Drive Drill) โดยจัดหาเฉพาะข้อ  1.2.1 - 1.2.8 , 1.2.9.1.1 ,1.2.9.1.2 , 1.2.9.1.4 , 1.2.9.1.5 , 1.2.9.2 , 1.2.9.3.2 , 1.2.9.4.1 , 1.2.9.4.2 , 1.2.10 , 1.2.12.4 , 1.2.15 , 1.2.16 , 1.3.1 , 1.3.2 ,1.3.4 - 1.3.10, 1.2.11 และ 1.2.12.1 (ว.5069/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Volume and Pressure Control Ventilator with Microprocessor) โดยขอยกเว้นข้อ 3.3.4 และ 3.3.7 (ว.5101/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคปอดและหัวใจชนิดควบคุมระยะไกลแบบ 6 ช่องสัญญาณ (ว.5041/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ว.5042/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียด(e-bidding)

ซ.0503/60 รายละเอียด

ซ.0543/60 รายละเอียด

ซ.0573/60 รายละเอียด

ซ.0591/60 รายละเอียด

ซ.0596/60 รายละเอียด

ซ.0597/60 รายละเอียด

ว.1078/60 รายละเอียด

ว.1230/60 รายละเอียด

ว.1234/60 รายละเอียด

ว.1280/60 รายละเอียด

ว.1285/60 รายละเอียด

ว.1320/60 รายละเอียด

ว.1335/60 รายละเอียด

ว.1338/60 รายละเอียด

ว.1360/60 รายละเอียด

ว.1362/60 รายละเอียด

ว.1382/60 รายละเอียด

ว.1389/60 รายละเอียด

ว.1391/60 รายละเอียด

ว.1432/60 รายละเอียด

ว.1433/60 รายละเอียด

ว.1456/60 รายละเอียด

ว.1465/60 รายละเอียด

ว.1494/60 รายละเอียด

ว.1504/60 รายละเอียด

ว.1505/60 รายละเอียด

ว.1506/60 รายละเอียด

ว.1510/60 รายละเอียด

ว.1513/60 รายละเอียด

ว.1515/60 รายละเอียด

ว.1517/60 รายละเอียด

ว.1518/60 รายละเอียด

ว.1523/60 รายละเอียด

ว.1542/60 รายละเอียด

ว.1543/60 รายละเอียด

ว.1548/60 รายละเอียด

ว.1549/60 รายละเอียด

ว.1550/60 รายละเอียด

ว.1551/60 รายละเอียด

ว.1552/60 รายละเอียด

ว.1553/60 รายละเอียด

ว.1554/60 รายละเอียด

ว.1557/60 รายละเอียด

ว.1558/60 รายละเอียด

ว.1559/60 รายละเอียด

ว.1566/60 รายละเอียด

ว.1567/60 รายละเอียด

ว.1568/60 รายละเอียด

ว.1572/60 รายละเอียด

ว.1573/60 รายละเอียด

ว.1575/60 รายละเอียด

ว.1583/60 รายละเอียด

ว.1586/60 รายละเอียด

ว.1587/60 รายละเอียด

ว.1588/60 รายละเอียด

ว.1590/60 รายละเอียด

ว.1591/60 รายละเอียด

ว.1592/60 รายละเอียด

ว.1593/60 รายละเอียด

ว.1594/60 รายละเอียด

ว.1597/60 รายละเอียด

ว.1598/60 รายละเอียด

ว.1599/60 รายละเอียด

ว.1602/60 รายละเอียด

ว.1603/60 รายละเอียด

ว.1604/60 รายละเอียด

ว.1605/60 รายละเอียด

ว.1610/60 รายละเอียด

ว.1612/60 รายละเอียด

ว.1613/60 รายละเอียด

ว.1614/60 รายละเอียด

ว.1617/60 รายละเอียด

ว.1619/60 รายละเอียด

ว.1620/60 รายละเอียด

ว.1621/60 รายละเอียด

ว.1622/60 รายละเอียด

ว.1626/60 รายละเอียด

ว.1629/60 รายละเอียด

ว.1632/60 รายละเอียด

ว.1633/60 รายละเอียด

ว.1638/60 รายละเอียด

ว.1639/60 รายละเอียด

ว.1640/60 รายละเอียด

ว.1641/60 รายละเอียด

ว.1643/60 รายละเอียด

ว.1645/60 รายละเอียด

ว.1662/60 รายละเอียด

ว.1663/60 รายละเอียด

ว.1664/60 รายละเอียด

ว.1665/60 รายละเอียด

ว.1666/60 รายละเอียด

ว.1667/60 รายละเอียด

ว.1669/60 รายละเอียด

ว.1670/60 รายละเอียด

ว.1671/60 รายละเอียด

ว.1674/60 รายละเอียด

ว.1678/60 รายละเอียด

ว.1680/60 รายละเอียด

ว.1682/60 รายละเอียด

ว.1683/60 รายละเอียด

ว.1686/60 รายละเอียด

ว.1689/60 รายละเอียด

ว.1690/60 รายละเอียด

ว.1691/60 รายละเอียด

ว.1692/60 รายละเอียด

ว.1693/60 รายละเอียด

ว.1694/60 รายละเอียด

ว.1698/60 รายละเอียด

ว.1701/60 รายละเอียด

ว.1705/60 รายละเอียด

ว.1707/60 รายละเอียด

ว.1709/60 รายละเอียด

ว.1711/60 รายละเอียด

ว.1712/60 รายละเอียด

ว.1717/60 รายละเอียด

ว.1720/60 รายละเอียด

ว.1724/60 รายละเอียด

ว.1729/60 รายละเอียด

ว.1730/60 รายละเอียด

ว.1735/60 รายละเอียด

ว.1740/60 รายละเอียด

ว.1743/60 รายละเอียด

ว.1744/60 รายละเอียด

ว.1745/60 รายละเอียด

ว.1753/60 รายละเอียด

ว.1755/60 รายละเอียด

ว.1757/60 รายละเอียด

ว.1762/60 รายละเอียด

ว.1766/60 รายละเอียด

ว.1767/60 รายละเอียด

ว.1768/60 รายละเอียด

ว.5166/60 รายละเอียด

ว.5168/60 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28