ถ.136/61

ถ.160/61

ถ.161/61

รายละเอียด

ว.1585/61

ว.1586/61

ว.1597/61

ว.1626/61

ว.1630/61

ว.1631/61

รายละเอียด

ว.1549/61

ว.1577/61

ว.1578/61

ว.1581/61

รายละเอียด

 

 

 

 

 

ว.1510/61

ว.1571/61

ว.1573/61

ว.1587/61

ว.1588/61

ว.1598/61

ว.1599/61

ว.1601/61

ว.1606/61

ว.1610/61

รายละเอียด

ซ.555/61

ซ.28/62

ซ.44/62

ซ.45/62

ซ.52/62

ซ.55/62

ซ.57/62

ซ.58/62

ซ.59/62

รายละเอียด

ซ.35/62

ซ.42/62

รายละเอียด

ซ.3/61

ซ.18/61

ซ.22/61

ซ.27/61

ซ.29/61

ซ.62/61

ซ.180/61

ซ.495/61

ซ.556/61

ซ.558/61

 

รายละเอียด

ย.394/62

                     

 

ประกาศกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

......................................................................

                       ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์               สายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ

๑.      Enzalutamide

๒.      Atorvastatin

          สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

ถ.8/62

ถ.9/62

 

รายละเอียด

ถ.11/62

 

รายละเอียด

1. ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ชนิดและขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ถ.3/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า ชนิดต่างๆ จำนวน  2  รายการ (ถ.13/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

3. ซื้อชุดสว่านเจาะตัดกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ แบบใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (ถ.15/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

4. ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลือดดำ พร้อมระบบคำนวณยาอัตโนมัติ (Dose Rate Calculation and Blood Component Volumetric Infusion Pump) (ถ.24/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

5. ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมภาคติดตามบันทึกการทำงานของหัวใจ (Defibrillator and ECG Monitoring) (ถ.27/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

6. ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม ชนิด Flat Panel (Mobile C-Arm  X-Ray Flat Panel Detector) (ถ.28/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.295/62  รายละเอียด

ย.133/62

ย.274/62  รายละเอียด

ย.172/62  รายละเอียด

ถ.54/61

ถ.122/61

ถ.133/61

ถ.155/61

ถ.158/61

ถ.162/61

ถ.164/61

 

รายละเอียด

ย.302/62

ย.147/62  รายละเอียด

ย.204/62  รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร (Hydrogen Peroxide Sterilization System  ขนาดไม่น้อยกว่า 140 Litre) (ถ.26/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ย.548/62

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28