ย.2885/61

ย.2842/61

รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.917/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.931/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.961/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.973/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.994/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.995/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.996/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.997/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.998/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.999/61) รายละเอียด

ย.2539/61 รายละเอียด

ย.2914/61

ย.2872/61

ย.2934/61

ย.2838/61

ย.2923/61

ย.2877/61

ย.2927/61

ย.2613/61

รายละเอียด

ย.2679/61

ย.2878/61

ย.2831/61

ย.2886/61

รายละเอียด

ย.2458/61

ย.2835/61

ย.2208/61

ย.2814/61

ย.2867/61

ย.2876/61

ย.2602/61

ย.2292/61

รายละเอียด

ย.2711/61 รายละเอียด

ย.2351/61

ย.2694/61

ย.2708/61

รายละเอียด

ย.2336/61 รายละเอียด

ย.2274/61 รายละเอียด

ย.3162/61   รายละเอียด

ย.1802/61

1. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์(อาคารสมเด็จย่า 90 ปี,อาคารพัชรกิติยาภา,อาคารศักดิเดชน์,อาคารอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน,อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)

2. จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดสองระนาบ(Bi-Plane Subtraction Angiography) ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD20/20 ประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายเลขเครื่อง 27 (แผนกรังสีวินิจฉัย กรส.รพ.รร.6)โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน  1 รายการ

3. จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์(Digital Mobile X-Ray with Motor Drive) ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น Mobile Dart Evolution หมายเลขเครื่อง 410001B17015 ประเทศญี่ปุ่น (แผนกรังสีวินิจฉัย กรส.รพ.รร.6)โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ

4. ซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Ophthalmic Operating Microscope)

5. ซื้อชุดเครื่องมือตรวจวิเคระห์และรักษาหัวใจเต้นผิดปกติพร้อมอุปกรณ์ (Electrophysiology System for Analysis and Treatment of Cardiac Arrhytmia)

6. ซื้อกล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ ( Sterilization  Containers ) โดยข้อ 1.3.1 เลือก 1.3.1.2 แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรู ใช้สำหรับเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อชนิด Pre - Vacuum Stream ขนาดต่างๆ จำนวน 9 รายการ

7. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับอวัยวะขนาดเล็ก (Ultrasound System)

8. ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ (Shockwave Therapy)

9. ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยช็อคเวฟชนิดเรเดียล (Radial Shockwave Tharapy)

10. ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ

11. ซื้อเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง (Continuous Cardiac output Monitor) โดยขอยกเว้นข้อ 1.3.3

12. ซื้อชุดเครื่องมือเจาะ กรอและตัดกระดูกใบหน้าด้วยระบบไฟฟ้า (Electric Maxirofacial Set) โดยขอจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1 , 1.2.2.1 , 1.2.2.2 , 1.2.2.3 , 1.2.3 , 1.2.4 และ 1.3

13. ซื้อชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ( Compact Air Drive ) โดยขอยกเว้นข้อ 1.3.2.5 , 1.3.2.6 , 1.3.2.7 , 1.3.3.2 , 1.3.3.5 , 1.3.3.6 , 1.3.3.7 , 1.3.3.8

14. ซื้อเครื่องมือสำหรับฝึกการทำงานของมือและแขน (Arm and Hand Therapy)

15. ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure  SpO2 Monitor)

16. ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนและระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยการคีบซีลด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Unit with Argon Plasma Coagulation and Vessel Sealing System)

..........รายละเอียด.............

ย.703/61

ย.2529/61

ย.2281/61

ยา SODIUM VALPROATE 500 MG CR TAB จำนวน 1 รายการ (ย.2528/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา DEXTRAN 70 0.1% + HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE 0.3% EYE DROPS PRESERVATIVE FREE 0.03 FL.OZ จำนวน 1 รายการ (ย.2784/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ  4.ราคากลาง

 

ยา TENOFOVIR DISOPROXIL 300 MG, EFAVIRENZ 600 MG, EMTRICTABINE 200 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.2833/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา PREGABALIN CAP 150 MG จำนวน 1 รายการ (ย.2839/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา MOMETASONE NASAL SPRAY 50 MCG/PUFF 140 DOSES จำนวน 1 รายการ (ย.2857/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ  4.ราคากลาง

ย.2880/61

ย.2862/61

รายละเอียด

ย.2308/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28