ย.2598/61 รายละเอียด

ย.2010/61 รายละเอียด

ย.2512/61

ย.2347/61

ย.2560/61

รายละเอียด

ย.2275/61 รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.248/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.253/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.262/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.267/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.269/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.271/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.272/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.273/61) รายละเอียด

รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. ( ว.914/61) รายละเอียด

ย.2720/61

ย.2773/61

ย.2692/61

ย.2746/61

รายละเอียด

ย.1011/61

ย.2569/61

ย.2704/61

รายละเอียด

ย.2611/61

ย.2618/61

ย.2610/61

รายละเอียด

ย.2589/61 รายละเอียด

ย.2623/61

ย.2651/61

รายละเอียด

ย.2548/61

ย.1660/61

รายละเอียด

ย.2266/61  รายละเอียด

ย.2141/61  รายละเอียด

ย.1923/61  รายละเอียด

ย.1151/61 รายละเอียด

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระเปาะทดสอบสำหรับตรวจน้ำตาลในเลือด(ว.446/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.28/61) รายละเอียด

-ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าชนิดปรับพลังงานได้ที่ด้ามจี้แบบสวิตช์มือ(Electrosurgical Cautery with Handswitch Control) (ถ.41/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28