1. ซื้อชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.440/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ(ถ.12/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.2312/61

ย.2311/61

รายละเอียด

ย.2373/61 รายละเอียด

ย.2168/61 รายละเอียด

ย.2249/61

ย.2219/61

ย.2218/61

ย.2332/61

ย.1626/61

ย.2173/61

ย.2212/61

ย.2191/61

รายละเอียด

ย.2205/61

ย.2245/61

ย.2199/61

ย.2243/61

ย.2242/61

ย.2248/61

ย.2247/61

รายละเอียด

1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ

2. ซื้อเสื้อคลุมผ่าตัดแขนยาว ชนิด NON-STERILE ขนาด L

3. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทรวงอกระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 400 mA. ยี่ห้อ TOSHIBA  รุ่น KXO  32 S ประเทศญี่ปุ่น หมายเลขเครื่อง K2B10Z2043

รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.156/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.16/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.809/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.810/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.811/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.840/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.858/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.700/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.161/61) รายละเอียด 

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.186/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.193/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.210/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.153/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.165/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.190/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.197/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.214/61) รายละเอียด

 

 

ย.527/61

1. เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มที่ 1.5 เทสลา(1.5 Tesla Magnetic Resonance Imaging System)(ว.5014/61)  ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ   ขอบเขตของงาน  รายละเอียดประกอบการเช่า  คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ 3 มิติ ( Real Time 3 Dimension Echocardiography )(ถ.8/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางสูตินรีเวชพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ( Gynecology Laparoscope with Camera System ) โดยขอยกเว้นข้อ 1.2.6.2.6 (ถ.9/61) ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

4. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ถ.13/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.2204/61

ย.2043/61

ย.1769/61

ย.2241/61

รายละเอียด

ย.1098/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28