-ซื้อถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดเบอร์ S  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.667/61  รายละเอียด

ย.777/61  รายละเอียด

ย.1169/61  รายละเอียด

ย.1390/61  รายละเอียด

ย.1544/61  รายละเอียด

ย.1583/61  รายละเอียด

ย.1786/61  รายละเอียด

ย.1787/61  รายละเอียด

ย.1805/61  รายละเอียด

ย.1806/61  รายละเอียด

ย.1808/61  รายละเอียด

ย.1828/61  รายละเอียด

ย.1837/61  รายละเอียด

ย.1843/61  รายละเอียด

ย.1855/61  รายละเอียด

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องใส่แร่อิริเดียมพร้อมอุปกรณ์ (Iridium Afterloading System) ยี่ห้อ Gammamed รุ่น Gammamed Plus หมายเลขเครื่อง E๑๖๖ แผนกรังสีรักษา กรส.รพ.รร.๖ รายละเอียด

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์จำลองการฉายรังสี(X-Ray Simulator)ยี่ห้อ Varian Medical System,Inc รุ่น Acuity หมายเลขเครื่อง ๒๙๖ แผนกรังสีรักษา กรส.รพ.รร.๖  รายละเอียด

 

 

ย.1248/61

กอย.รพ.รร.๖ ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สายแพทย์ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดดังนี้

1. เครื่องเติมออกซิเจนและขับคาร์บอนไดออกไซด์ทางกระแสเลือด (Extracorporeal Lung Assist)

2. ชุดเครื่องจี้กล้ามเนื้อเรียบหลอดลมด้วยความร้อน (Bronchial Thermoplasty)

3. ชุดส่องตรวจปอด หลอดลมและต่อมน้ำเหลืองในช่องทรวงอก ระบบวีดีทัศน์ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound 

   Bronchovideoscope for intrathoracic lymph nodes)

4. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์สามารถตรวจเส้นเลือดของหลอดลม (Bronchovideoscope)

5. เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnograhphy)

 

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ 2 หัววัด ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Symbia Evo Excel หมายเลขเครื่อง 1035(ซ.39/61)  ราคากลาง

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวินิจฉัยด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดโตโมกราฟี่ แบบ 2 หัววัด ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น Infinia หมายเลขเครื่อง 17942(ซ.65/61)  ราคากลาง

กอย.รพ.รร.๖ ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สิ้นเปลือง สายแพทย์ จำนวน ๗ รายการ รายละเอียดดังนี้

1. ชุดน้ำยาตรวจ Protein Electrophoresis (PE)

2. ชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณ Serum free light chain

3. ชุดน้ำยาตรวจ ImmunofixationElectrophoresis

4. ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Anti-FXa Activity

5. คลิปห้ามเลือดในกระเพาะอาหารและลำไส้ชนิด ๒ ขา (Hemostasis clip)

6. สายดูดเสมหะระบบปิด (Close Suction System)

7. สายวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจในหนึ่งนาทีโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สำหรับใช้กับผู้ป่วยผู้ใหญ่

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวินิจฉัยด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดโตโมกราฟี่ แบบ 2 หัววัด ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น Infinia หมายเลขเครื่อง 17942(ซ.65/61)  รายละเอียด

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ 2 หัววัด ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Symbia Evo Excel หมายเลขเครื่อง 1035(ซ.39/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.387/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.416/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.468/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.472/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.487/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.497/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.514/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.640/61) รายละเอียด

ย.1561/61  รายละเอียด

ย.1414/61

ย.1471/61

ย.1497/61

รายละเอียด

ย.1370/61

ย.1483/61

ย.1500/61

รายละเอียด

ย.850/61

ย.1252/61

ย.1343/61

ย.1350/61

ย.1374/61

ย.1375/61

รายละเอียด

ย.1338/61  รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.113/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.115/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.627/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.629/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.108/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.112/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.109/61) รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28