Welcome to Phramongkutklao Hospital

01-homebanner

ย.1863/62

รายละเอียด

ย.1636/62

ย.1763/62

รายละเอียด

ย.1814/62

ย.1767/62

รายละเอียด

ย.1658/62

ย.1754/62

รายละเอียด

ย.1629/62

รายละเอียด

ย.1628/62

ย.1624/62

รายละเอียด

ย.1173/62

รายละเอียด

กองเวฃศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รร.๖ จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 3 รายการ

1.เครื่องไบโอพลาสม่าเจ็ต

2.เครื่องวัดแรงดันของแก็สออกซิเจนผ่านผิวหนัง

3.เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะระบบไร้สาย

 รายละเอียดเพิ่มเติม

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ว.270/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

เรื่องเช่าชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกกระแทกนิ่ว พร้อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม และเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน (ว.5002/62) จำนวน 1 ชุด   รายละเอียด

ว.885/62

ว.886/62

ว.887/62

ว.893/62

ว.894/62

ว.895/62

ว.896/62

ว.899/62

รายละเอียด

ว.849/62

ว.850/62

ว.851/62

ว.854/62

ว.855/62

ว.857/62

ว.881/62

รายละเอียด

ว.838/62

ว.840/62

ว.842/62

ว.844/62

ว.846/62

รายละเอียด

ว.720/62

ว.757/62

ว.758/62

ว.827/62

รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ(ว.595/62)  รายละเอียด

ว.909/62

ว.910/62

ว.914/62

ว.1060/62

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะ

1. ราคากลาง

 

2. ประกาศ

ว.880/62

ว.882/62

ว.889/62

ว.892/62

ว.905/62

รายละเอียด

ว.847/62

ว.859/62

ว.876/62

ว.877/62

ว.879/62

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28