ย.501/61   รายละเอียด

 

 

 

ย.455/61   รายละเอียด

 

 

ย.456/61   รายละเอียด

 

 

ย.521/61   รายละเอียด

 

ประกาศร่าง ซื้อยา ยา ATORVASTATIN 40 MG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบแมทริกซ์ (Matrix System Ultrasound) (ว.5005/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง  

 

 

ย.407/61   รายละเอียด

 

 

ย.438/61   รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล แบบ 2 ชุดรับรังสี ( Digital Radiography 2 Detector ) จำนวน 3 รายการ(ว.5010/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ร่างขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดติดตั้งเพดานแบบคานรางเลื่อนมีแขนสองข้าง ( Double Sides Beam Ceiling Supply Units ) (ว.5011/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ร่างขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

เรื่องประกวดราคาซื้อระบบห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงชนิดตอนเดียว ( Hyperbaric Chamber System )(ว.5006/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออรอสโคปีระบบดิจิตอล ชนิดตัวรับภาพ แบบ Flat Panel Detector จำนวน 2 รายการ(ว.5007/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer) (ว.5008/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (Digital Mobile X-Ray with Motor Drive) (ว.5009/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดานแบบหลอดไฟ LED พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Ceiling Operating LED Lights with Camera System) จำนวน 2 รายการ (ว.5001/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ร่างขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

 

ย.439/61   รายละเอียด

 

 

ย.440/61    รายละเอียด

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.97/61) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

 

ย.358/61   รายละเอียด

 

ย.356/61   รายละเอียด

 

 

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.93/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.77/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.89/61) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อชุดแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ (QUICK-COMBO-ELECTRODES) ขนาดใช้กับเด็ก (ว.90/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อเครื่องมือระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 245 ลิตร (Automatic Washer and Disinfector,ขนาดไม่น้อยกว่า 245 Litre) (ว.5003/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง( Ultrasonic Irrigator ) (ว.5004/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28