ย.839/61 รายละเอียด

-ชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ PANEL ๑-๔ ขนาดบรรจุกล่องละ ๕๐ TEST รายละเอียด

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๗ รายการ รายละเอียด

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๗ รายการ รายละเอียด

-สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง ขนาด 4x20 มม.(ว.359/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ยา จำนวน 2 รายการ(ย.819/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

ยา PREGABALIN 75 MG CAPSULE จำนวน 1 รายการ (ย.962/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

ยา จำนวน 5 รายการ (ย.964/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

ยา DOXAZOSIN XL 4 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย965/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

ยา IMIPENAM 500 MG, CILASTATIN SODIUM 500 MG IV จำนวน 1 รายการ (ย.1250/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

 

ย.849/61

ย.847/61

ย.864/61

ย.952/61

ย.1052/61

ย.1056/61

ย.1038/61

ย.1053/61

ย.1087/61

ย.1128/61

รายละเอียด

ย.1063/61 รายละเอียด

ย.977/61 รายละเอียด

ย.638/61 รายละเอียด

ย.788/61

ย.894/61

รายละเอียด

ย.801/61 รายละเอียด

ย.1128/61 รายละเอียด

ย.977/61 รายละเอียด

ย.952/61 รายละเอียด

ย.894/61 รายละเอียด

ย.864/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28