ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.990/60            ราคากลาง

ย.1410/60          ราคากลาง

ย.1463/60          ราคากลาง

ย.1465/60          ราคากลาง

ย.1470/60          ราคากลาง

ย.1490/60          ราคากลาง

ย.1550/60          ราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ย.1540/60  ราคากลาง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านลมสำหรับเจาะตัดและกรอกระดูก (Air Pen  Drive Drill) โดยจัดหาเฉพาะข้อ  1.2.1 - 1.2.8 , 1.2.9.1.1 ,1.2.9.1.2 , 1.2.9.1.4 , 1.2.9.1.5 , 1.2.9.2 , 1.2.9.3.2 , 1.2.9.4.1 , 1.2.9.4.2 , 1.2.10 , 1.2.12.4 , 1.2.15 , 1.2.16 , 1.3.1 , 1.3.2 ,1.3.4 - 1.3.10, 1.2.11 และ 1.2.12.1 (ว.5069/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงใหญ่ (ว.5070/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคปอดและหัวใจชนิดควบคุมระยะไกลแบบ 6 ช่องสัญญาณ (ว.5041/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ว.5043/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อกล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization Containers) โดยข้อ 1.3.1 เลือก 1.3.1.2 แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรู ใช้สำหรับเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อชนิด Pre -Vacuum Stream  ขนาดต่างๆ จำนวน 9 รายการ (ว.5046/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.154/60) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่อง ราคากลางเช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกกระแทกนิ่ว พร้อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์มและเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ว.5071/60) โดยวิธีพิเศษ   รายละเอียด

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวด PLATINUM CHROMIUM เคลือบยาต้านการตีบซ้ำขนาดต่างๆ จำนวน 20 รายการ (ว.237/60)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.291/60) จำนวน 6 รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาวิตามินดี 3 ขนาดบรรจุ 100 เทสต์ (ว.153/60) .โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาระดับยา ทาโครลิมัสในเลือด (TACROLIMUS LEVEL REAGENT KIT ,100 TEST) ..โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจหาเอช ไอ วี คอมโบ โดยวิธีซีเอ็มไอเอ 500 เทสต์ (ว.1855/59)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1264/59) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.155/60) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ยา

ย.560/60

ย.1178/60

ย.1369/60

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อขนาดเล็กพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Small Joint Arthroscope Set) (ว.5047/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ว.5042/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดานแบบหลอดไฟ LED พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Ceiling Operating LED Lights with Camera System) (ว.5048/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ย.1390/60          ราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ย.1570/60  ราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.1270/60          ราคากลาง

ย.1329/60          ราคากลาง

ย.1458/60          ราคากลาง

ย.1462/60          ราคากลาง

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28