ย.3666/61

ย.3687/61

รายละเอียด

ว.1522/61

ว.1523/61

ว.1533/61

ว.1534/61

ว.1535/61

ว.1536/61

ว.1537/61

ว.1538/61

ว.1541/61

ว.1640/61

รายละเอียด

ว.1100/61

ว.1455/61

ว.1470/61

ว.1482/61

ว.1505/61

ว.1506/61

ว.1507/61

ว.1520/61

ว.1521/61

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซ.222/61

ซ.496/61

ซ.526/61

ซ.532/61

รายละเอียด

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบในชุดเครื่องมือผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบ จำนวน ๖ รายการ(ถ.๑๑๖/๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

3637/61

3702/61

3702/61 

รายละเอียด

 

ย.2952/61 รายละเอียด 

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 28 รายการ(ว.76/62)  1. ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.3811/61

ซ.554/61

ซ.36/62

รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดให้สารละลายและเลือดเพื่อรักษาสภาพ กล้ามเนื้อหัวใจชนิดปรับอุณหภูมิได้ (BLOOD CARDIOPLEGIA SET) (4ต่อ1)(ว.1041/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.933/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ยา VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE 500 MG INJ จำนวน 1 รายการ (ย.187/62)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา IRBESARTAN 150 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.188/62)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา METFORMIN HYDROCHLORIDE TAB. 850 MG. จำนวน 1 รายการ (ย.189/62)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

    ด้วย กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดจัดยาอัตโนมัติ  รายละเอียด

ซ.530/61

ซ.531/61

ซ.533/61

ซ.534/61

ซ.541/61

ซ.544/61

ซ.550/61

ซ.552/61

ซ.557/61

รายละเอียด

ว.1462/61

ว.1472/61

ว.1475/61

ว.1477/61

ว.1479/61

ว.1489/61

ว.1490/61

ว.1491/61

ว.1508/61

ว.1543/61

รายละเอียด

ถ.84/61

ถ.104/61

รายละเอียด

ซ.518/61

ซ.527/61

ซ.535/61

ซ.536/61

ซ.537/61

ซ.538/61

ซ.539/61

ซ.540/61

ซ.542/61

ซ.545/61

ซ.547/61

ซ.548/61

ซ.490/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28