ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.495/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.507/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.508/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.509/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.510/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.513/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.515/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.588/61) รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ(ว.630/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ซื้อยา จำนวน 5 รายการ ย.1173/61

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน    3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ซื้อยา OXALIPLATIN 50 MG10 ML INJ ย.1179/61

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซื้อยา จำนวน 5 รายการ ย.750/61

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซื้อยา  CLOPIDOGREL TABLET 75 MG ย.860/61

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซื้อยา  จำนวน 2 รายการ ย.1122/61

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ซื้อยา  NICERGOLINE TAB 10 MG จำนวน 1 รายการ ย.1174/61 

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซื้อยา จำนวน 4 รายการ ย.1178/61

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ย.1447/61

ย.1487/61

รายละเอียด

ย.1578/61  รายละเอียด

ย.1395/61

ย.1466/61

ย.1467/61

ย.1476/61

ย.1482/61

รายละเอียด

ย.1333/61

ย.1380/61

รายละเอียด

ย.1368/61 

ย.1382/61

รายละเอียด

 

 

ย.912/61

 

ย.596/61

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.632/61) ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ PANEL 1-4  ขนาดบรรจุกล่องละ 50 TEST(ว.633/61) ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28