ย.806/61 รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๒ รายการ(ว.443/61) ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ  ขอบเขตของงาน  คุณลักษณะเฉพาะ  ราคากลาง

ยา จำนวน 5 รายการ (ย.772/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา PIRACETAM TAB. 800 MG จำนวน 1 รายการ (ย.1116/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา DONEPEZIL HCL 10 TAB จำนวน 1 รายการ (ย.366/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.819/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซื้อยา จำนวน 5 รายการ (ย.1173/61)

1. ร่างประกาศประกวดราคา/ร่างเอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

 

ว.639/61 รายละเอียด

ว.640/61 รายละเอียด

ว.641/61 รายละเอียด

ว.643/61 รายละเอียด

ว.644/61 รายละเอียด

ว.648/61 รายละเอียด

ว.649/61 รายละเอียด

ว.652/61 รายละเอียด

 - จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.58/61) รายละเอียด

 - จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.77/61) รายละเอียด

 - ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.424/61)  รายละเอียด

 - ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.532/61)  รายละเอียด

ยา LEVETIRACETAM 500 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.518/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง 

ยา จำนวน 5 รายการ (ย.750/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 5 รายการ (ย.763/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา จำนวน 3 รายการ (ย.773/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา DIACEREIN 50 MG CAPSULE จำนวน 1 รายการ(ย.822/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 ยา PREGABALIN 75 MG CAPSULE จำนวน 1 รายการ (ย.962/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

 

ยา จำนวน 5 รายการ (ย.964/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

ยา DOXAZOSIN XL 4 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย965/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

ยา IMIPENAM 500 MG, CILASTATIN SODIUM 500 MG IV จำนวน 1 รายการ (ย.1250/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. 4. ราคากลาง

 

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.351/61)  รายละเอียด

- จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.30/61)  รายละเอียด

 

- จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.70/61)  รายละเอียด

 

- จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.71/61)  รายละเอียด

 

- ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.461/61)  รายละเอียด

 - ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.341/61)  รายละเอียด

 

 - ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.388/61)  รายละเอียด

 

 - ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.414/61)  รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดานแบบหลอดไฟ LED พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Ceiling Operating LED Lights with Camera System) จำนวน 2 รายการ (ว.5001/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

-เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 128 Slices ต่อการหมุน 1 รอบ(ว.5013/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ  ขอบเขตของงาน ผนวก ก. รายละเอียดประกอบการเช่า  คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๘ รายการ(ว.361/61) ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง

ย.1139/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28