เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางสูตินรีเวช พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Gynecology Laparoscope with Camera System) ยกเว้นข้อ 1.2.6.2.6 (ว.5049/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าชนิดต่างๆ และชุดไบโพล่าร์ ซึ่งประกอบอยู่ใน เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า (Electrosurgery) จำนวน 4 รายการ (ว.5044/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ว.5045/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ว.697/60 รายละเอียด

ว.793/60 รายละเอียด

ว.820/60 รายละเอียด

ว.821/60 รายละเอียด

ว.843/60 รายละเอียด

ว.847/60 รายละเอียด

ว.866/60 รายละเอียด

ว.870/60 รายละเอียด

ว.980/60 รายละเอียด

ว.5077/60 รายละเอียด

เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.154/60) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศประกวดราคา   2. ร่างเอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.1230/60          ราคากลาง

ย.1298/60          ราคากลาง

ย.1330/60          ราคากลาง

เรื่อง ราคากลางเช่าเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกกระแทกนิ่วพร้อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์มและเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ว.5071/60) โดยวิธีพิเศษ  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1847/59) จำนวน 7 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดคอมบิ แรค ขนาดบรรจุ 48X(84X84) ชิ้น (ว.293/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมชุดเครื่องมือตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึกผลและอ่านผลแบบเครือข่าย (MRI WITH PACS VIEVER SYSTEM) ยี่ห้อ Philips รุ่น Achieva TX หมายเลขเครื่อง 38101 (แบบรวมอะไหล่) (ซ.0368/60) โดยวิธีพิเศษ  รายละเอียด

ย.1400/60   รายละเอียด

ย.1339/60   รายละเอียด

ย.1429/60   รายละเอียด

ย.1439/60   รายละเอียด

ย.1459/60   รายละเอียด

ย.1479/60   รายละเอียด

ย.1480/60   รายละเอียด

ย.1499/60   รายละเอียด

ย.1500/60   รายละเอียด

ย.1519/60   รายละเอียด

-ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม สป. สาย พ.(ซ.369/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม สป. สาย พ.(ซ.370/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจระบบสั่นอากาศชนิดความถี่สูง(ว.5056/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กชนิดพิเศษ(ว.5058/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำระบบรีเวิร์สออสโมซิส ชนิดเคลื่อนย้ายได้(ว.5061/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้(ว.5062/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างผ่าตัดคอ(ว.5063/60)และราคากลาง

-ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือจับยึดกระดูกหักให้เข้าที่ชนิดเปลี่ยนแขนจับได้(ว.5064/60)และราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ย.1389/60  ราคากลาง

ย.1449/60  ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.557/60) จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาคลีนเซลล์ (CLEAN CELL) , ELECSYS 2000 ML. (ว.625/60) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล แบบ 2 ชุดรับรังสี (Digital Radiography 2 Detector) โดยขอยกเว้นข้อ 1.2.7.13 (ว.5029/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ยา

ย.624/60

ย.1089/60

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28