กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สายแพทย์ ตั้งแต่ 12 ก.ค. 61 ถึง 26 ก.ค. 61 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

1. เตียงที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าสำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตชนิดพิเศษ

    ( Electronic Bed withSpecial Function )

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.279/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.285/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.258/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.275/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.280/61) รายละเอียด

 

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.303/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.188/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.225/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.268/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.274/61) รายละเอียด

ย.2710/61

ย.2681/61

รายละเอียด

ย.2216/61

ย.2818/61

ย.2734/61

ย.2924/61

ย.2788/61

ย.2713/61

ย.2804/61

ย.2118/61

ย.1926/61

รายละเอียด

ย.2775/61

ย.2726/61

รายละเอียด

ย.2770/61

ย.2709/61

รายละเอียด

ย.2583/61 รายละเอียด

ย.2659/61 รายละเอียด

ย.2402/61

ย.1257/61

รายละเอียด

ย.1988/61 รายละเอียด

ย.1972/61 รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ ขนาดสำหรับผู้ใหญ่(ว.444/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28