ย.2442/61

ย.2404/61

รายละเอียด

ย.2385/61

ย.2384/61

ย.2427/61

ย.2470/61

ย.1748/61

ย.2322/61

รายละเอียด

ย.2263/61 รายละเอียด

ย.2330/61

ย.2342/61

รายละเอียด

ย.2176/61 รายละเอียด

ย.2237/61 รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.18/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.19/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. (ถ.30/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.230/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.242/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.240/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.228/61) รายละเอียด

ย.753/61

ย.763/61

ย.773/61

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A, B และชนิด A(H1N1)(ว.445/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.843/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.567/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.859/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.860/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.861/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1011/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1028/61) รายละเอียด

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.824/61) รายละเอียด

ย.2580/61 

ย.1921/61

รายละเอียด

ย.2491/61

ย.2572/61

ย.2573/61

รายละเอียด

ย.2551/61

ย.2571/61

ย.2577/61

ย.1411/61

ย.2486/61

ย.2479/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28