ย.3195/61

ย.3253/61

ย.3207/61

รายละเอียด

ย.3077/61

ย.3217/61

ย.3258/61

รายละเอียด

ย.3272/61 รายละเอียด

ย.3477/61

ย.3491/61

ย.3083/61

รายละเอียด

ย.3449/61

ย.3490/61

ย.3121/61

รายละเอียด

ย.3372/61 รายละเอียด

ย.3623/61 รายละเอียด

ย.3531/61

ย.3584/61

ย.3592/61

ย.3589/61

ย.3499/61

บ.3500/61

รายละเอียด

ย.3299/61

ย.3552/61

ย.3542/61

รายละเอียด

ย.3476/61

ย.3544/61

ย.3554/61

ย.3572/61

ย.3371/61

รายละเอียด

ย.3337/61

ย.3480/61

ย.3494/61

ย.3504/61

ย.3523/61

รายละเอียด

ย.3414/61 รายละเอียด

ย.3416/61 รายละเอียด

ย.3418/61 รายละเอียด

ย.3270/61 รายละเอียด

ว.1349/61

ว.1374/61

ว.1417/61

ว.1441/61

 

รายละเอียด

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๒ รายการคือ

                           ๑. เซตเข็มสำหรับฉีดยาระงับความรู้สึกที่หลัง (Combined Spinal and Epidural Anesthesia )

        ๒.เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Transmission Monitor)

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ( Compact Air Drive ) โดยขอยกเว้นข้อ 1.3.2.5 , 1.3.2.6 , 1.3.2.7 , 1.2.3.2 , 1.3.3.5 , 1.3.3.6 , 1.3.3.7 , 1.3.3.8 (ถ.87/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28