ว.1056/61 รายละเอียด

ถ.137/61 รายละเอียด

ถ.153/61 รายละเอียด

เรื่องเช่าเครื่องเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติพร้อมเครื่องวิเคราะห์กระจกตาและลูกตาในรูปแบบของหน้าคลื่น(Excimer Laser with Wavefront System)  จำนวน 1 งาน (ว.5021/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อยา TIMOLOL MALEATE EYE DROPS 0.5% , 5 ML จำนวน 1 รายการ (ย.3529/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อยา MECOBALAMIN TAB. 500 MCG. จำนวน 1 รายการ (ย.3533/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อยา AMOXYCILLIN SODIUM 2 GM, CLAVULANATE POTASSIUM 200 MG INJECTION จำนวน 1 รายการ (ย.3613/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ย.709/61

ย.1803/61

ย.2833/61

-จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิตอลชนิดช่องวาง Cassette เดียว,ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดรองรับ Cassette ได้หลายแผ่นพร้อมอุปกรณ์และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์(แบบรวมอะไหล่)(แผนกเอกซเรย์วินิจฉัย กรส.รพ.รร.6)  รายละเอียดแผน

ย.3811/61   รายละเอียด

ถ.146/61

ถ.149/61

ถ.150/61

ถ.151/61

ถ.152/61

ถ.154/61

รายละเอียด

ซ.379/61

ซ.416/61

ซ.419/61

รายละเอียด

ย.3355/61 รายละเอียด

ย.3359/61

ย.3501/61

รายละเอียด

ย.3288/61 รายละเอียด

ย.1399/61 รายละเอียด

ย.2714/61

ย.3290/61

ย.3423/61

ย.3400/61

รายละเอียด

ย.3409/61

ย.3421/61

ย.3401/61

รายละเอียด

ย.2686/61

ย.2792/61

ย.3246/61

รายละเอียด

ย.3361/61 รายละเอียด

ย.3274/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28