ย.401/62  รายละเอียด

ย.406/62

ย.408/62

ย.409/62

ย.332/62

ย.437/62

ย.443/62

ย.444/62

ย.448/62

ย.379/62

ย.380/62

ย.383/62

ย.389/62

ย.391/62

ย.395/62  

ย.174/62 

ย.306/62

ย.334/62

ย.373/62  รายละเอียด

ย.80/62  รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.1/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจรักษาระบบทางเดินอาหารชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.17/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ซ.122/62

ซ.129/62

ซ.130/62

ซ.133/62

ซ.138/62

รายละเอียด

ซ.38/62

ซ.81/62

ซ.108/62

ซ.113/62

ซ.115/62

ซ.116/62

รายละเอียด

ซ.99/62

ซ.144/62

ซ.145/62

ซ.146/62

ซ.147/62

ซ.150/62

รายละเอียด

ว.62/62

ว.63/62

ว.64/62

ว.65/62

ว.86/62

ว.87/62

ว.90/62

ว.91/62

ว.92/62

รายละเอียด

ว.375/62

ว.3/62

ว.36/62

ว.49/62

ว.58/62

ว.60/62

ว.61/62

รายละเอียด

 

 

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยแบบวาริไฮท์ชนิดปรับด้วยไฟฟ้า (Electric Variheight Bed) (ถ.23/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยาง (Enteral Feeding Pump) (ถ.5/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

1. ซื้อชุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ถ.2/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อเตียงผ่าตัด ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (ถ.6/62)  1. ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะ 

ซ.69/62

ซ.79/62

รายละเอียด

ว.16/62

ว.17/62

ว.18/62

ว.19/62

ว.20/62

ว.21/62

ว.23/62

ว.25/62

ว.26/62

ว.31/62

ว.33/62

รายละเอียด

ว.1622/61

ว.1646/61

ว.1658/61

ว.1671/61

ว.4/62

ว.6/62

ว.7/62

ว.9/62

ว.10/62

ว.12/62

ว.13/62

ว.14/62

รายละเอียด

ซ.89/62

ซ.91/62

ซ.92/62

ซ.94/62

ซ.95/62

ซ.96/62

ซ.97/62

ซ.103/62

ซ.104/62

ซ.105/62

ซ.106/62

รายละเอียด

ซ.72/62

ซ.77/62

ซ.80/62

ซ.82/62

ซ.83/62

ซ.84/62

ซ.85/62

ซ.86/62

ซ.87/62

ซ.88/62

รายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับการทำผ่าตัดกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลัง (Electrical High Speed Drill) โดยขอยกเว้นข้อ 1.2.3.1.11 , 1.2.3.2.11 , 1.2.3.3.10 , 1.2.3.4.11 และ 1.2.3.5.10 (ถ.7/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ถ.10/62

 

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28