ย.2627/61 รายละเอียด

ย.2579/61 รายละเอียด

ว.958/61

ว.962/61

ว.1090/61

ว.1092/61

ว.1096/61

ว.1097/61

ว.1098/61

 

รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.199/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.304/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.320/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.321/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.334/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.335/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.336/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.337/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.340/61) รายละเอียด

-ซื้อเครื่องมือผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Surgical Cabon Dioxide Laser)(ถ.99/61)   ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.310/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.311/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.312/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.313/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.315/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.  สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.317/61) รายละเอียด

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1103/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1104/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1106/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1107/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1108/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1110/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1115/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1133/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1134/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1135/61) รายละเอียด

ย.3117/61

ย.3138/61

ย.3076/61

ย.3159/61

ย.3081/61

ย.3122/61

ย.3137/61

รายละเอียด

ย.2816/61

ย.3132/61

ย.3096/61

ย.3063/61

ย.3129/61

รายละเอียด

ย.3067/61

ย.3036/61

ย.3097/61

รายละเอียด

ย.3033/61 รายละเอียด

ย.2092/61

ย.2099/61

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1136/61) รายละเอียด
ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1138/61) รายละเอียด
ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1142/61) รายละเอียด
ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1143/61) รายละเอียด
ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1144/61) รายละเอียด
ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1149/61) รายละเอียด
ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1150/61) รายละเอียด
ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1151/61) รายละเอียด
ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1153/61) รายละเอียด
ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1154/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1157/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1158/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1159/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1160/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1161/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1066/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1089/61) รายละเอียด

 

ย.2687/61 รายละเอียด

ย.2556/61 รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ (Shockwave Therapy)(ถ.76/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับอวัยวะขนาดเล็ก (Ultrasound System)(ถ.80/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนและระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยการคีบซีลด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical Unit with Argon Plasma Coagulation and Vessel Sealing System)(ถ.86/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

4. ซื้อชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ( Compact Air Drive ) โดยขอยกเว้นข้อ 1.3.2.5 , 1.3.2.6 , 1.3.2.7 , 1.3.3.2 , 1.3.3.5 , 1.3.3.6 , 1.3.3.7 , 1.3.3.8 (ถ.87/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

5. ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยช็อคเวฟชนิดเรเดียล (Radial Shockwave Tharapy)(ถ.88/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

6. ซื้อเครื่องมือสำหรับฝึกการทำงานของมือและแขน (Arm and Hand Therapy)(ถ.90/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.3037/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28