1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 28 รายการ(ว.76/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 15 รายการ(ว.77/62)  1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ย.3794/61

ย.3808/61

 

รายละเอียด

ย.3769/61

ย.3571/61

ย.3807/61

ย.121/62

 

รายละเอียด

ย.3784/61

ย.3676/61

ย.3798/61

 

รายละเอียด

ย.3703/61

ย.3801/61

ย.3778/61

 

รายละเอียด

ย.3719/61

ย.3678/61

 

รายละเอียด

 

ย.3469/61  รายละเอียด

ว.1528/61

ว.1531/61

ว.1539/61

ว.1540/61

ว.1542/61

ว.1547/61

ว.1583/61

ว.1643/61

รายละเอียด

ว.1453/61

ว.1509/61

ว.1527/61

รายละเอียด

ว.114/62

ว.168/62

รายละเอียด

 

ย.186/62  รายละเอียด

ซ.8/62

ซ.9/62

ซ.11/62

ซ.12/62

ซ.13/62

ซ.14/62

รายละเอียด

ซ.517/61

ซ.528/61

ซ.543/61

ซ.549/61

ซ.553/61

ซ.559/61

รายละเอียด

ย.50/62

ย.71/62

ย.74/62

ย.78/62

ย.135/62

ย.136/62

ย.143/62

 

รายละเอียด

 

ย.60/62

ย.62/62

 

รายละเอียด

ย.3/62

ย.18/62

ย.23/62

ย.40/62

ย.72/62

 

รายละเอียด

ย.131/62  รายละเอียด

ย.2743/61

ย.12/62

ย.21/62

ย.29/62

 

รายละเอียด

 

ย.55/62  รายละเอียด

ย.2606/61

ย.3087/61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28