ย.204/62  รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร (Hydrogen Peroxide Sterilization System  ขนาดไม่น้อยกว่า 140 Litre) (ถ.26/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ย.548/62

ซ.136/62

ซ.137/62

ซ.138/62

 

รายละเอียด

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้องระบบวิดีทัศน์ ชนิดสร้างภาพด้วยแสงอินฟาเรด จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางศัลยกรรมประสาทผ่านกล้อง (Neurendoscope with Monitor) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ชุดเครื่องมือเจาะกะโหลกด้วยความเร็วสูงสำหรับผ่าตัดสมอง (High Speed) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกไขสันหลังแบบใช้ลม (Pneumatic Kerrison) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบวีดิทัศน์ ชนิดให้ภาพความละเอียดสูง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ชุดเครื่องมือช่วยผ่าตัดโดยหุ่นยนต์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทางจุลศัลยกรรมประสาท (Basic Set for Microsurgery) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

ย.153/62  รายละเอียด

ย.207/62  รายละเอียด

ย.255/62

ย.297/62

ย.293/62

ย.45/62   รายละเอียด

ย.118/62  รายละเอียด

ย.3577/61  รายละเอียด

ย.130/62  รายละเอียด

ย.3803/61

ย.3796/61  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28