1. ซื้อสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบในชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังทางด้านศัลยกรรมประสาท (Laminectomy for Neurosurgery Set) จำนวน 8 รายการ(ถ.22/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยาและเวชภัณฑ์ ชนิดตู้ยืน ( Medical Refrigerator for Reliable Storage of Pharmaceutical and Medical Supplies )(ถ.25/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีทัศน์ (Duodenovideoscope)(ถ.27/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

4. ซื้อชุดสว่านไฟฟ้าความเร็วรอบสูงสำหรับการทำผ่าตัดกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลัง (Electrical High Speed Drill) โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1 , ข้อ 1.2.2 และข้อ 1.3(ถ.36/61)    ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

5. ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ถ.42/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ผู้ชนะการเสนอราคา

1.ผู้ชนะ

ย.2891/61   รายละเอียด

เรื่องเช่าชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกกระแทกนิ่ว พร้อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม และเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ว.5019/61) ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.708/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.767/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

ยา FILGRASTIM INJECTION 300 MCG/1 ML, 1 ML จำนวน 1 รายการ (ย.2098/61)ยา จำนวน 2 รายการ (ย.767/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.838/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.839/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.845/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.846/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.862/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.864/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.865/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.866/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.867/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.868/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.869/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.870/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.871/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.872/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.894/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.895/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.952/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.957/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.985/61) รายละเอียด

 

ย.2478/61

ย.2522/61

รายละเอียด

ย.2200/61

ย.2361/61

รายละเอียด

ย.2546/61

ย.2538/61

ย.2315/61

ย.2420/61

ย.2309/61

ย.2453/61

ย.2527/61

ย.2499/61

ย.1673/61

ย.2553/61

ย.2481/61

ย.2112/61

ย.2482/61

รายละเอียด

ย.2454/61

ย.2449/61

รายละเอียด

ย.2279/61

ย.2471/61

รายละเอียด

ย.2105/61  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.357/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.813/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.829/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.830/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.831/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.832/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.833/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.834/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.835/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.836/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.837/61) รายละเอียด

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. ตั้งแต่ 12 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 จำนวน 7 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

1.เข็มเจาะดูดเซลล์และเนื้อเยื้อของต่อมน้ำเหลืองในช่องทรวงอก ด้วยวิธีอัลตราซาวน์

   ( EBUS-TBNA Needles for Mediastinal Lymph Node )

2.สายสวนเพื่อระบายน้ำ หนอง และลม ออกจากช่องเยื่อหุ้มปอด

   ( Rocket Seldinger Chest Drainage Kit )

3.สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิดมีอุปกรณ์ช่วยถ่างขยายหลอดเลือด

   ( Scoreflex nc coronary dilatation catheter )

4.สายส่งเลือดและสารละลายของเครื่องไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง

   ( Continuous renal replacement therapy set,CRRT set )

5.ตัวกรองไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง

   ( High flux dialyzer )

6.น้ำยาไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง

   ( Continuous renal replacement therapy,CRRT Dialysis Solution )

7.ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ยีน BCR-ABLMbcr

   ( BCR-ABLMbcrReal-Time PCR kit )

ย.664/61

ย.1512/61

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.821/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.822/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.823/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.825/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.827/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.828/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.844/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.970/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.984/61) รายละเอียด

 

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.1029/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.1030/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลืง สาย พ. (ว.1059/61) รายละเอียด

 

 

 

ย.2455/61

ย.2450/61

รายละเอียด

ย.2408/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28