ซ.7/61 รายละเอียด

ซ.21/61 รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 760 ลิตร ( Pre-Vacuum Steam Sterilizer , ขนาดไม่น้อยกว่า 760 Litre ) (ว.5002/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณและชนิดของฮีโมโกลบิน ขนาดบรรจุ 600 test (ว.195/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่องซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.156/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

เรื่องซื้อกล่องใส่วัสดุติดเชื้อ สีแดง รูปทรงสี่เหลี่่ยม ขนาดกว้าง 5 1/4 ยาว 5 1/4 สูง 9 1/4 (ว.154/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ รายละเอียด

ย.366/61

ย.367/61

-ซื้อชุดควบคุมน้ำ เข้า-ออก ลูกตา ชนิดใช้ครั้งเดียว รายละเอียด

-ซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมอง ขนาด ๔x๒๐ มม. รายละเอียด

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องฉายรังสีลิแนค แบบพื้นฐาน ยี่ห้อSIEMENSรุ่นPRIMUS MIDหมายเลขเครื่อง ๕๐๕๖  รายละเอียด

-จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดโทโมกราฟฟี่ แบบ ๒ หัววัด ยี่ห้อSIEMENSรุ่นSymbia Evo Excelหมายเลขเครื่อง ๑๐๓๕ รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา

ย.320/61

ย.390/61

 

 

ย.778/61

 

ย.779/61

 

ย.780/61

 

 

ย.751/61

 

ย.749/61

 

ย.746/61

 

 

ย.754/61

 

ย.755/61

 

 

ย.702/61   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28