ย.1976/61 รายละเอียด

ย.1882/61 รายละเอียด

ย.1905/61 รายละเอียด

ย.1951/61 รายละเอียด

ย.1933/61 รายละเอียด

ย.1875/61 รายละเอียด

 

 

ย.2490/61   รายละเอียด

-ซื้อตัวไส้เย็บแผลแบบตรง(ตัดต่อปกติ) 6 แถว ขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ

-ซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.607/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.608/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.609/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.610/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.611/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.613/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.614/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.615/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.616/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.617/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.618/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.620/61) รายละเอียด

 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.612/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.604/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.602/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.573/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.571/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.570/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.568/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.566/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.563/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.560/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.559/61) รายละเอียด

 

 

ย.1583/61

เรื่อง ประกวดราคาซื้อแก๊สผสมที่ใช้ในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ(ความเข้มข้นของแก๊สเอทธีลีน ออกไซด์10%)บรรจุท่อละ 30 กิโลกรัม(ว.389/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

ย.2019/61 รายละเอียด

ย.1960/61 รายละเอียด

ย.1779/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28