-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยางอนามัยชนิดไม่มีสารหล่อลื่น (ว.61/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวกรองไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง สำหรับกรองแยกพลาสม่า (ว.68/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.69/61) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าซับโลหิตแบบมีหูห่วงชนิดปราศจากเชื้อ (ABDOMINAL SWAB STERILE) ขนาด 18X18 (ว.62/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นแป้นสำหรับปิดผิวหนังรอบทวารเทียม (COLOSTOMY FLANGE 57 MM.) (ว.66/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปิดตา (EYE PAD) (ว.57/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายให้สารละลายและยาสำหรับเครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวด ด้วยตนเอง (ว.59/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นรองเอนกประสงค์ (BLUE PAD) ขนาด 45X70 ซม.(10PC/PK)(ว.58/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. สิ้นเปลือง สาย พ.(ว.1790/60) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.70/61) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดี่ยวไม่ละลาย เบอร์ 10/0 ยาว 38 ซม.พร้อมเข็ม แบบ 3/8 CIRCLE SPATULA DOUBLE ขนาด 6.4 มม.(ว.65/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ขนาด 11.5 FR ยาว 15 ซม.ปลายโค้ง ใช้กับเส้นเลือดใหญ่ที่คอ (ว.64/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารหล่อลื่นชนิดปราศจากเชื้อ (AQUAGEL 5 G ) (ว.67/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.71/61) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะแบบอ่านด้วยเครื่อง ชนิด 3 การทดสอบ (COMBUR 3 TEST) (ว.56/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(TRISODIUM CITRATE) ขนาดความแรง 30% ขนาดบรรจุ 5 มล. (ว.63/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป. สิ้นเปลือง สาย พ. จำนวน 10 รายการ (ว.74/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.72/61) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.73/61) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทำละออง (AEROSOL) (ว.60/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งเลือด ขนาด 6.6 มม. (ว.54/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1789/60) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว..55/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

 

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.53/61) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1798/60) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวกรองน้ำยาไตเทียม (ว.52/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อBATTERY สำหรับเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ ยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE-171 (ว.32/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ประคองข้อเข่าแบบปรับมุมได้ ขนาดความยาว 26 นิ้ว (ว.3/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.2/61) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อชุด EXPIRATORY BACTERIA FILTER แบบใช้แล้วทิ้ง (ว.24/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

-เรื่องประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.26/61) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๒ รายการคือ ๑.ชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดภายในโพรงมดลูก วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดภายในโพรงมดลูกพร้อมอุปกรณ์ตัดชิ้นเนื้อโดยวิธีการส่องกล้อง ๒.ชุดกล้องผ่าตัดภายในช่องท้องทางสูตินรีเวช พร้อมชุดประมวลสัญญาณชนิด 3D วัตถุประสงค์การใช้งาน เครื่องมือสำหรับใช้ผ่าตัดภายในช่องท้องทางสูตินรีเวช และชุดประมวลสัญญาณชนิด 3D

- ซื้อเครื่องล้างและทำลายเชื้อเครื่องมือระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 245 ลิตร (Automatic Washer and Disinfector, ≥245

- ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบแมทริกซ์ (Matrix System Ultrasound)

- ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ (Digital Mobile X-Ray with Motor Drive)

- ซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ (3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer)

- ซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 760 ลิตร ( Pre-Vacuum Steam Sterilizer , ≥ 760 Litre )

- ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออรอสโคปีระบบดิจิตอล ชนิดตัวรับภาพ แบบ Flat Panel Detector

- ซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล แบบ 2 ชุดรับรังสี (Digital Radiography 2 Detector)

- ซื้อระบบห้องปรับบรรยากาศความดันสูงชนิดตอนเดียว  ( Hyperbaric Chamber System )

- ซื้อชุดโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่แขวนเพดานแบบหลอดไฟ LED พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Ceiling Operating LED Lights with Camera System)

- ซื้อเครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง( Ultrasonic Irrigator ) รายละเอียด

แผนกเวชบริภัณฑ์กลาง รพ.รร.6 ขอประกาศเชิญชวนผู้ขายให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทธีลีนออกไซด์ (EO Gas Sterilizer) รายละเอียดดังนี้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตัวกรองแบบพิเศษดูดซับสารพิษ ชนิดเรซิน ขนาดรูกรอง 20 นาโนเมตร (ว.27/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นน้ำยาตรวจวิเคราะห์ค่าชีวเคมีในเลือด ชนิดใช้เทคนิค BIOSENSORS CHIP ในการตรวจ (ว.25/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1799/60) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ เครื่องฉีดยาอัตโนมัติ ยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE-331 (ว.21/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้ารัดแขนสำหรับวัดความดันโลหิต (CUFF) สำหรับผู้ใหญ่ขนาดใหญ่ (LARGE ADULT) (ว.20/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

 

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย พ. ประจำปีงบประมาณ 2561

เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง

2 เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ (MRI)

3 เช่าชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกกระแทกนิ่ว พร้อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม และเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

4 เช่าเครื่องเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติ พร้อมเครื่องวิเคราะห์กระจกตาและลูกตาในรูปแบบของหน้าคลื่น

5 เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slices ต่อการหมุนรอบ ๑ รอบ

เช่าเครื่องตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ

 

กศก.รพ.รร.6 ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ เครื่องประมวลภาพ MRI และภาพอัลตร้าซาวด์ เพื่อการเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก ( Bio Jet MRI / Ultrasound Fusion System ) เป็นจำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

จัดซื้อสป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1792/60)  จำนวน 4 รายการ  รายละเอียด

จัดซื้อสป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1793/60)  จำนวน 1 รายการ  รายละเอียด

                                    เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะ และเทคนิคสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์

-ด้วย  กองจักษุกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน    ๑๒ รายการ คือ

                                ๑. เครื่องวัดค่าเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา

                   ๒. เครื่องตรวจจอประสาทตาอย่างอ้อม ชนิดมอง 2 ตา แบบรูม่านตาขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ ( Small Pupil Indirect Ophthalmoscope )

                   ๓. เครื่องวัดความดันตาชนิดสัมผัส แบบมือถือ

                   ๔. เครื่องวัดลานสายตาแบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาอัตโนมัติ

                   ๕. เครื่องส่องตรวจจอประสาทตา ชนิดมองตาเดียว

                   ๖. เครื่องมือสำหรับวัดระยะแบบคาสโตรวีโจ้

                   ๗. ก้านสัมผัสตาเพื่อวัดความดันตา๘. เลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้แบบยึดระยะโฟกัส

                   ๙. เลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้แบบยึดระยะโฟกัส พร้อมแก้สายตาเอียง

                   ๑๐. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์สำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม รุ่น retcam3

                   ๑๑. ของเหลวสำหรับกดจอตาชนิด ( Perfluoro-n-octane )

                   ๑๒. ของเหลวสำหรับกดจอตาชนิด ( Perfluorodecaline )

                    รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน ๑๗ รายการคือ

                    ๑. ชุดท่อช่วยหายใจชนิดความยาวพิเศษ สำหรับผู้ใหญ่ ( Disposable Breathing Long Circuit Adult )

                   ๒. ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับผู้ใหญ่  (Disposable Breathing  Circuit Adult) 

                   ๓.ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับเด็กโต  (Disposable Breathing  Circuit Child)  

                   ๔. ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับเด็กเล็ก (Disposable Breathing Circuit Neonate)  

                    ๕. ท่อต่อเชื่อมท่อช่วยหายใจ ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบตรง (Disposable Airway connector, Straight ) 

                    ๖. ท่อต่อเชื่อมท่อช่วยหายใจ ชนิดใช้ครั้งเดียว แบบงอ(Disposable Airway connector, Elbow) 

                   ๗.หัวกรอสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูกสันหลัง ( Tools )

                   ๘.ใบมีดตัดกะโหลกศีรษะสำหรับผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ( Tapered tools )

                   ๙.หัวกรอสำหรับกรอกระดูกในโพรงจมูกและกระดูกบริเวณฐานกะโหลกศีรษะส่วนหน้า ( Trans-Nasal  Skull  Base  Burs )

                   ๑๐.พลาสติกใส ๒ ชั้น คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย C Arm ชนิดปลอดเชื้อ ( Texsel C Arm Cover B-๐๑๐ ) 

                   ๑๑.พลาสติกใส ครอบคลุมสาย Ultrasound ชนิดปลอดเชื้อ ( Texsel Mold  Probe Cover PC- ๑๐) 

                   ๑๒.พลาสติกใส ครอบคลุมอุปกรณ์ชุดสาย Laparoscope ชนิดปลอดเชื้อ  (Texsel Mold  Code Cover ๐๑ ) 

                   ๑๓.พลาสติกใส แบบขอเกี่ยว คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย C Arm ชนิดปลอดเชื้อ (Texsel C Arm Cover CAC – ๐๔๒๔๖ ) 

                   ๑๔.พลาสติกใส  คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย X Ray ชนิดปลอดเชื้อ (Texsel PE Cover ๕๐x๙๐ cm.(SizeM) ) 

                   ๑๕.พลาสติกใส  คลุมเครื่องตรวจวินิจฉัย X Ray ชนิดปลอดเชื้อ (Texsel PE Cover ๗๐x๙๐ cm.(Size L) ) 

                   ๑๖.เซ็นเซอร์สำหรับวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในสมอง

                   ๑๗.เซ็นเซอร์สำหรับวัดภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยในขณะดมยาสลบจากคลื่นไฟฟ้าสมอง 

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล แบบ 2 ชุดรับรังสี (Digital Radiography 2 Detector) โดยขอยกเว้นข้อ 1.2.7.13 (ว.5029/60)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ 

สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28