ย.122/62   รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดน้ำยา SODIUM HYALURONATE AND SODIUM CHONDROITIN SULFATE ขนาด 0.75 มล.(ว.1043/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 8 รายการ(ว.1042/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่องเช่าเครื่องเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติพร้อมเครื่องวิเคราะห์กระจกตาและลูกตาในรูปแบบของหน้าคลื่น(Excimer Laser with Wavefront System)  จำนวน 1 งาน (ว.5021/61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด

ย.3442/61

- ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดแผน

ย.3420/61

ย.3550/61

รายละเอียด

ย.3413/61 รายละเอียด

ย.3621/61

ย.3588/61

รายละเอียด

ย.3560/61

ย.3633/61

รายละเอียด

ย.3586/61

ย.3585/61

ย.3604/61 

ย.3611/61

ย.3605/61

รายละเอียด

ย.3498/61

ย.3304/61

ย.3503/61

ย.3497/61

ย.3570/61

ย.3506/61

ย.3502/61

ย.3527/61

รายละเอียด

ย.3495/61

ย.3431/61 

รายละเอียด

ย.3492/61 รายละเอียด

ย.3357/61 รายละเอียด

ย.3558/61

ย.3546/61

รายละเอียด

ย.3511/61 รายละเอียด

ย.3507/61 รายละเอียด

ย.3574/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28