ด้วย กองรังสีกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๑  รายการ 

     - ชุดอุปกรณ์ใส่แร่ชนิดวงแหวน ( Ring Applicator ) 

 

จึงขอเชิญชวน ผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลคุณลักษณะเทคนิคของสิ่งอุปกรณ์ให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ในระหว่างวันที่ 1-20 ก.พ. 62 มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

 

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 140 ลิตร (Hydrogen Peroxide Sterilization System ขนาดไม่น้อยกว่า 140 Litre) (ถ.26/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบ 3 มิติ (Real Time 3 Dimension Echocardiography) (ถ.21/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy Machine) (ถ.22/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีทัศน์ (Bronchovideoscope) โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4 และ 3.1.3 (ถ.20/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องข้อ ชนิดความละเอียดสูงพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ (High Definition Arthroscope with Camera System) (ถ.16/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

003

ว.318/62

ว.532/62

ว.533/62

ว.534/62

ว.537/62

รายละเอียด

ย.655/62  รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อยา DESLORATADINE 5 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.339/62)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ประกวดราคาซื้อยา ATORVASTATIN 40 MG TAB จำนวน 1 รายการ (ย.473/62)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลางประกวดราคาซื้อยา LAMOTRIGINE 50 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.841/62)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ย.480/62  รายละเอียด

ย.604/62

ย.713/62  รายละเอียด

ย.714/62

ย.662/62

ย.727/62

ย.715/62

ย.627/62  รายละเอียด

ย.654/62

ย.637/62

ย.532/62  รายละเอียด

ย.500/62

ซ.243/61  รายละเอียด

ย.610/62  รายละเอียด

ย.709/62  รายละเอียด

ย.700/62

ย.710/62

ย.613/62

ย.698/62

ย.3685/61  รายละเอียด

ว.329/62  รายละเอียด

ย.622/62  รายละเอียด

ย.629/62

ย.647/62

ย.699/62

ย.716/62

ย.718/62

ย.630/62  รายละเอียด

ย.631/62

ย.654/62

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28