เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ (Magnetic Resonance Imaging MRI) (ว.5018/61) จำนวน 1 งาน ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   รายละเอียด

 

ย.1278/61 รายละเอียด

ย.1313/61 รายละเอียด

ย.871/61 รายละเอียด

ย.688/61

ย.792/61

รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.770/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.755/61)  รายละเอียด 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.736/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.773/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.799/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.801/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.639/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.772/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.803/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.754/61)  รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.730/61)  รายละเอียด

ย.1508/61

ย.2225/61

ย.2214/61

ย.2319/61

ย.2324/61

ย.2217/61

ย.2224/61

ย.2328/61

รายละเอียด

ย.2343/61

ย.2260/61

ย.2198/61

ย.2256/61

ย.1041/61

ย.2246/61

ย.2259/61

รายละเอียด

ย.2196/61

ย.2197/61

ย.2264/61

ย.2253/61

ย.2184/61

ย.2188/61

รายละเอียด

ย.2164/61 รายละเอียด

ย.2165/61 รายละเอียด

ย.2258/61 รายละเอียด

ย.2067/61 รายละเอียด

ย.2085/61 รายละเอียด

ย.2038/61 รายละเอียด

ย.2422/61 รายละเอียด

ย.2119/61

ย.2146/61

ย.2139/61

ย.2040/61

ย.1759/61

ย.1823/61

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28