เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกำหนดตำแหน่งในการผ่าตัดสมอง โดยจัดหาเฉพาะข้อ 1.2.1.2 (ยกเว้นข้อ 1.2.1.2.9), 1.2.2 , 1.2.3 , 1.2.4  (ว.5102/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ  (Urodynamic) จำนวน 2 ชุด (ว.5087/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชนิดตรวจเส้นเลือด (Mobile C-arm X-Ray Unit with Vascular Option) จำนวน 1 ชุด (ว.5135/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาและเลเซอร์จอประสาทตา (Posterior Vitrectomy with Laser Integrated) จำนวน 1 ชุด (ว.5137/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบพกพาพร้อมหัวตรวจชนิดสอดผ่านทางหลอดอาหาร (Portable Echocardiographic Machine with Transesophageal Probe) โดยขอยกเว้นข้อ 1.3.4 (ว.5106/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure and SpO2 Monitor) (ว.5105/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความละเอียดสูง ( High Resolution Ultrasound ) (ว.5103/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ว.5100/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1268/60) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

 

ซ.0503/60 รายละเอียด

ซ.0543/60 รายละเอียด

ซ.0573/60 รายละเอียด

ซ.0591/60 รายละเอียด

ซ.0596/60 รายละเอียด

ซ.0597/60 รายละเอียด

ว.1078/60 รายละเอียด

ว.1230/60 รายละเอียด

ว.1234/60 รายละเอียด

ว.1280/60 รายละเอียด

ว.1285/60 รายละเอียด

ว.1320/60 รายละเอียด

ว.1335/60 รายละเอียด

ว.1338/60 รายละเอียด

ว.1360/60 รายละเอียด

ว.1362/60 รายละเอียด

ว.1382/60 รายละเอียด

ว.1389/60 รายละเอียด

ว.1391/60 รายละเอียด

ว.1432/60 รายละเอียด

ว.1433/60 รายละเอียด

ว.1456/60 รายละเอียด

ว.1465/60 รายละเอียด

ว.1494/60 รายละเอียด

ว.1504/60 รายละเอียด

ว.1505/60 รายละเอียด

ว.1506/60 รายละเอียด

ว.1510/60 รายละเอียด

ว.1513/60 รายละเอียด

ว.1515/60 รายละเอียด

ว.1517/60 รายละเอียด

ว.1518/60 รายละเอียด

ว.1523/60 รายละเอียด

ว.1542/60 รายละเอียด

ว.1543/60 รายละเอียด

ว.1548/60 รายละเอียด

ว.1549/60 รายละเอียด

ว.1550/60 รายละเอียด

ว.1551/60 รายละเอียด

ว.1552/60 รายละเอียด

ว.1553/60 รายละเอียด

ว.1554/60 รายละเอียด

ว.1557/60 รายละเอียด

ว.1558/60 รายละเอียด

ว.1559/60 รายละเอียด

ว.1566/60 รายละเอียด

ว.1567/60 รายละเอียด

ว.1568/60 รายละเอียด

ว.1572/60 รายละเอียด

ว.1573/60 รายละเอียด

ว.1575/60 รายละเอียด

ว.1583/60 รายละเอียด

ว.1586/60 รายละเอียด

ว.1587/60 รายละเอียด

ว.1588/60 รายละเอียด

ว.1590/60 รายละเอียด

ว.1591/60 รายละเอียด

ว.1592/60 รายละเอียด

ว.1593/60 รายละเอียด

ว.1594/60 รายละเอียด

ว.1597/60 รายละเอียด

ว.1598/60 รายละเอียด

ว.1599/60 รายละเอียด

ว.1602/60 รายละเอียด

ว.1603/60 รายละเอียด

ว.1604/60 รายละเอียด

ว.1605/60 รายละเอียด

ว.1610/60 รายละเอียด

ว.1612/60 รายละเอียด

ว.1613/60 รายละเอียด

ว.1614/60 รายละเอียด

ว.1617/60 รายละเอียด

ว.1619/60 รายละเอียด

ว.1620/60 รายละเอียด

ว.1621/60 รายละเอียด

ว.1622/60 รายละเอียด

ว.1626/60 รายละเอียด

ว.1629/60 รายละเอียด

ว.1632/60 รายละเอียด

ว.1633/60 รายละเอียด

ว.1638/60 รายละเอียด

ว.1639/60 รายละเอียด

ว.1640/60 รายละเอียด

ว.1641/60 รายละเอียด

ว.1643/60 รายละเอียด

ว.1645/60 รายละเอียด

ว.1662/60 รายละเอียด

ว.1663/60 รายละเอียด

ว.1664/60 รายละเอียด

ว.1665/60 รายละเอียด

ว.1666/60 รายละเอียด

ว.1667/60 รายละเอียด

ว.1669/60 รายละเอียด

ว.1670/60 รายละเอียด

ว.1671/60 รายละเอียด

ว.1674/60 รายละเอียด

ว.1678/60 รายละเอียด

ว.1680/60 รายละเอียด

ว.1682/60 รายละเอียด

ว.1683/60 รายละเอียด

ว.1686/60 รายละเอียด

ว.1689/60 รายละเอียด

ว.1690/60 รายละเอียด

ว.1691/60 รายละเอียด

ว.1692/60 รายละเอียด

ว.1693/60 รายละเอียด

ว.1694/60 รายละเอียด

ว.1698/60 รายละเอียด

ว.1701/60 รายละเอียด

ว.1705/60 รายละเอียด

ว.1707/60 รายละเอียด

ว.1709/60 รายละเอียด

ว.1711/60 รายละเอียด

ว.1712/60 รายละเอียด

ว.1717/60 รายละเอียด

ว.1720/60 รายละเอียด

ว.1724/60 รายละเอียด

ว.1729/60 รายละเอียด

ว.1730/60 รายละเอียด

ว.1735/60 รายละเอียด

ว.1740/60 รายละเอียด

ว.1743/60 รายละเอียด

ว.1744/60 รายละเอียด

ว.1745/60 รายละเอียด

ว.1753/60 รายละเอียด

ว.1755/60 รายละเอียด

ว.1757/60 รายละเอียด

ว.1762/60 รายละเอียด

ว.1766/60 รายละเอียด

ว.1767/60 รายละเอียด

ว.1768/60 รายละเอียด

ว.5166/60 รายละเอียด

ว.5168/60 รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ (Dose Rate Calculation Infusion Pump) (ว.5013/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ประกาศราคากลาง

ย.2269/60  ราคากลาง

เรื่อง ราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ (ซ.0579/60) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษ  รายละเอียด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (ว.5045/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าชนิดต่างๆ และชุดไบโพล่าร์ ซึ่งประกอบอยู่ใน เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า (Electrosurgery) จำนวน 4 รายการ (ว.5044/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ประกาศราคากลาง

ย.2083/60  ราคากลาง

ย.2109/60  ราคากลาง

ย.2129/60  ราคากลาง

ย.2149/60  ราคากลาง

ย.2150/60  ราคากลาง

ย.2091/60  ราคากลาง

ย.2189/60  ราคากลาง

ย.2190/60  ราคากลาง

ย.2209/60  ราคากลาง

ย.2210/60  ราคากลาง 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ว.5043/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28