ย.2970/61

ย.2957/61

รายละเอียด

ย.2929/61

ย.3043/61

ย.2869/61

ย.3044/61

รายละเอียด

ย.2944/61 รา่ยละเอียด

ย.2868/61 รายละเอียด

ย.2809/61 รายละเอียด

ย.2670/61 รายละเอียด

ย.1269/61 รา่ยละเอียด

ย.1918/61 รายละเอียด

ย.1591/61 รายละเอียด

ย.2980/61

ย.2963/61

ย.2949/61

ย.3008/61

รายละเอียด

ย.2999/61

ย.2440/61

รายละเอียด

ย.2892/61

ย.2456/61

ย.2777/61

รายละเอียด

ย.2699/61

ย.2938/61

ย.2919/61

รายละเอียด

ย.2865/61 รายละเอียด

ย.2801/61 รายละเอียด

ย.2766/61 รายละเอียด

ย.2395/61 รายละเอียด

ย.2502/61 รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.953/61) รายละเอียด 

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1031/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1032/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1033/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1039/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1058/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1075/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1076/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1077/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1078/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1079/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1081/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1082/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1085/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1117/61) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1155/61) รายละเอียด

1. ซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทางสูตินรีเวช ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (Electric Control Operating Table Obstetric-Gynecology Surgery)

2. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับอวัยวะขนาดเล็ก (Ultrasound System)

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28