ย.1965/61

ย.1964/61

ย.2016/61

ย.1939/61

ย.1963/61

ย.1954/61

ย.1969/61

ย.1899/61

ย.1849/61

รายละเอียด

ย.914/61

ย.1170/61

ย.1176/61

ย.1791/61 รายละเอียด

ย.1910/61 รายละเอียด

ย.1160/61 รายละเอียด

1.ซื้อเครื่องดมยาสลบระบบอีเล็คทรอนิกส์แบบใช้ก๊าซ 3 ชนิด พร้อมเครื่องช่วยหายใจและภาควิเคราะห์ก๊าซในระบบทางเดินหายใจ ( 3 Gas Electronic Anesthesia Machine with Ventilator and Gas Analyzer )(ถ.10/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อข้อ 1.2.3 เครื่องตรวจบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์(Fetal and Matermal Monitoring)ชนิดครรภ์แฝดพร้อมภาควัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ค่าความดันโลหิตและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของมารดาประกอบในเครื่องควบคุมระบบที่ศูนย์กลางสําหรับเฝ้าติดตามสภาวะทารกในครรภ์ฯ(ถ.24/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.1117/61

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. ( ถ.3/61 ) รายละเอียด

ซื้อ สป. ถาวร สาย พ. ( ถ.5/61 ) รายละเอียด

ซื้อ สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.727/61) รายละเอียด

 

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.141/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.154/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.159/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.194/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.195/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.196/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.201/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.202/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.209/61) รายละเอียด

1. ซื้อชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.440/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ(ถ.12/61)   ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

1. ซื้อสายให้สารละลายชุดต่อกับเครื่องปั๊ม(INFUSION PUMP SET)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในขนาด 3.2 มม. ความยาว 215 ซม. ชนิด DEHP FREE(ว.390/61)    ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซี ขนาดความเข้มข้น HBA1C ANTIBODY ตั้งแต่ 0.5 MG/ML ขึ้นไป, HBA1C POLYHAPTEN ตั้งแต่ 8 UG/ML ขึ้นไป ขนาดบรรจุ 150 เทสต์(ว.738/61)    ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.777/61)    ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

4. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 5 รายการ(ว.778/61)    ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

5. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ(ว.779/61)    ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ   รายละเอียด

ยา IMATINIB MESYLATE 400 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.411/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา จำนวน 3 รายการ (ย.709/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา OMEPRAZOLE CAP. 20 MG. จำนวน 1 รายการ (ย.1422/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ยา NOREPINEPHRINE BITARTRATE INJECTION 4MG/4 ML จำนวน 1 รายการ (ย.2093/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ยา จำนวน 2 รายการ (ย.2097/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ยา FILGRASTIM INJECTION 300 MCG/1 ML, 1 ML จำนวน 1 รายการ (ย.2098/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา BETAHISTINE MESILATE TABET 12 MG จำนวน 1 รายการ (ย.2099/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ยา CODEINE PHOSPHATE 10 MG, GLYCERYL GUAIACOLATE 100 MG CAP จำนวน 1 รายการ (ย.2101/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ยา HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN INJECTION 5% INJ . 5 GM100 ML จำนวน 1 รายการ (ย.2103/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

1. จ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้(Digital Color Doppler Portable Ultrasound) ยี่ห้อ SONOSITE รุ่น MICRO-MAXX ประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลขเครื่อง WK02XX โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 8 รายการ

3. ซื้อชุดน้ำยา SODIUM HYALURONATE AND SODIUM CHONDROTIN SULFATE ขนาด 0.75 มล.

4. ซื้อชุดให้สารละลายและเลือดเพื่อรักษาสภาพ กล้ามเนื้อหัวใจชนิดปรับอุณหภูมิได้ (BLOOD CARDIOPLEGIA SET) (41)

5. ซื้อชุดไซริงค์เก็บเลือดชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว ขนาด 3 มล. 

รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ 3 มิติ ( Real Time 3 Dimension Echocardiography )(ถ.8/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางสูตินรีเวชพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ( Gynecology Laparoscope with Camera System ) โดยขอยกเว้นข้อ 1.2.6.2.6 (ถ.9/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ถ.13/61) ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.2686/61   รายละเอีอด

ย.1879/61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28