ย.1447/61

ย.1487/61

รายละเอียด

ย.1578/61  รายละเอียด

ย.1395/61

ย.1466/61

ย.1467/61

ย.1476/61

ย.1482/61

รายละเอียด

ย.1333/61

ย.1380/61

รายละเอียด

ย.1368/61 

ย.1382/61

รายละเอียด

 

 

ย.912/61

 

ย.596/61

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.632/61) ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

-ซื้อชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ PANEL 1-4  ขนาดบรรจุกล่องละ 50 TEST(ว.633/61) ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.696/61) รายละเอียด

ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.697/61) รายละเอียด

ย.1141/61 รายละเอียด

ย.1094/61 รายละเอียด

ย.890/61

ย.1241/61

รายละเอียด

ย.829/61

ย.999/61

ย.1308/61

ย.1251/61

ย.1240/61

รายละเอียด

- ชุดเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับระบบจ่ายยาผู้ป่วยใน   รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28