ย.1342/61

ย.1392/61

รายละเอียด

ย.1392/61 รายละเอียด

ย.1342/61 รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.103/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.105/61) รายละเอียด

ย.1154/61  รายละเอียด

ย.1371/61  รายละเอียด

ย.1302/61  รายละเอียด

ย.1279/61  รายละเอียด

ย.1154/61  รายละเอียด

ย.983/61  รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.90/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.92/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.93/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.94/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.96/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.97/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.99/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.100/61) รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดควบคุมน้ำ เข้า-ออก ลูกตา ชนิดใช้ครั้งเดียว(ว.358/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)  รายละเอียด

ย.1134/61  รายละเอียด

ย.1318/61  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28