ย.2116/61

ย.2381/61

ย.2301/61

ย.2345/61

ย.2389/61

รายละเอียด

ย.2231/61

ย.1934/61

ย.2074/61

ย.2327/61

ย.2237/61

ย.2405/61

ย.2325/61

รายละเอียด

ย.2299/61

ย.2036/61

ย.2410/61

ย.2174/61

ย.2137/61

ย.1703/61

ย.2177/61

ย.2031/61

รายละเอียด

ย.1853/61

ย.2278/61

ย.2005/61

รายละเอียด

ย.2238/61

ย.2227/61

ย.2066/61

ย.1859/61

ย.2194/61

ย.1873/61

รายละเอียด

ย.2187/61

ย.2179/61

รายละเอียด

ย.1980/61

ย.2078/61

รายละเอียด

ย.2126/61 รายละเอียด

ย.1908/61 รายละเอียด

ย.1630/61 รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ.(ซ.243/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ.(ซ.244/61) รายละเอียด 

 

ย.584/61

ย.768/61

ย.823/61

ย.2492/61

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๓ รายการคือ

                   ๑. ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจเด็ก ( Open Heart Surgery Set for Child )

                   ๒. เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบควบคุมความร้อนอัตโนมัติ พร้อมเครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอน (Electrosurgical  Unit  with  Argon  Plasma  Coagulation ) 

                   ๓. ก๊อชเม็ดกลมช่วยเลาะเนื้อเยื่อชนิดสำหรับ X-ray ได้ ( X-ray  Peanut  gauze ) 

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติม

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.207/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.238/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.245/61) รายละเอียด

ด้วย รพ.รร.๖ มีความประสงค์ขอให้ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ( สส.ทบ. ) ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ สป. และเทคนิค เพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. จำนวน   ๓๒   รายการ ดังนี้

                        ๑. เครื่องวัดค่าเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา

                   ๒. เครื่องตรวจจอประสาทตาอย่างอ้อม ชนิดมอง 2 ตา แบบรูม่านตาขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ ( Small Pupil Indirect Ophthalmoscope )

                   ๓. เครื่องวัดความดันตาชนิดสัมผัส แบบมือถือ

                   ๔. เครื่องวัดลานสายตาแบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาอัตโนมัติ

                   ๕. เครื่องส่องตรวจจอประสาทตา ชนิดมองตาเดียว

                   ๖. เครื่องมือสำหรับวัดระยะแบบคาสโตรวีโจ้

                   ๗. เลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบยืดระยะโฟกัส

                   ๘. เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบยืดระยะโฟกัส พร้อมแก้สายตาเอียง

                   ๙. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์สำหรับต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม รุ่น retcam3

                   ๑๐. กล้องจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดตา

                   ๑๑. กล้องขยายตรวจตาส่วนหน้าชนิด 2 ตา และเครื่องวัดความดันลูกตา พร้อมระบบกล้องดิจิตอล

                   ๑๒. เครื่องวัดความโค้งกระจกตาด้วยระบบพลาซิโดดิส และระบบถ่ายภาพ รวมทั้งสามารถวัดความยาวลูกตา

                   ๑๓. แผ่นคลุมผ่าตัดเจาะกลางปราศจากเชื้อ

                   ๑๔. ท่อระบายลดความดันในโรคต้อหิน ชนิดไม่มีลิ้นปิดเปิด

                   ๑๕. เครื่องทดสอบความชัดเจนของสายตาแบบแสดงภาพทางจอมอนิเตอร์

                   ๑๖. เครื่องมือผ่าตัดน้ำวุ้นในลูกตาและเลเซอร์จอประสาทตา

                   ๑๗. ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด 20+GA

                   ๑๘. ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังชนิดใช้ครั้งเดียวขนาด 23GA

                   ๑๙. ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด 25+GA

                   ๒๐. ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังชนิดใช้ครั้งเดียว 7500 CPM ขนาด 27+GA

-๒-

                   ๒๑. สายเลเซอร์ 23GA มีไฟและปรับปลายเข้าออกได้

                   ๒๒. สายเลเซอร์ 25GA มีไฟและปรับปลายเข้าออกได้

                   ๒๓. สายเลเซอร์ 27GA มีไฟและปรับปลายเข้าออกได้

                   ๒๔. หัวเข็มดูดล้างเลนส์แก้วตาพร้อมด้าม ชนิดใช้แล้วทิ้ง

                   ๒๕. ปากคีบเนื้อเยื่อชนิดจับแน่น ขนาด 20G

                   ๒๖. ปากคีบเนื้อเยื่อชนิดจับแน่น ขนาด 23G

                   ๒๗. ปากคีบเนื้อเยื่อชนิดจับแน่น ขนาด 25G

                   ๒๘. ปากคีบเนื้อเยื่อชนิดจับแน่น ขนาด 27+G, 27+GA

                   ๒๙. ปากคีบสำหรับคีบเนื้อเยื่อชิ้นในของจอประสาทตา ขนาด 27+GA

                   ๓๐. ชนิดเลนส์โค้งระนาบเดียว ใช้ในการผ่าตัดจอประสาทตา

                   ๓๑. กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้าความละเอียดสูงพร้อมวัดความยาวลูกตาแบบอัตโนมัติ รุ่น Pentacam AXL

                   ๓๒. เครื่องถ่ายภาพให้รายละเอียดส่วนกระจกตาและต่อมไขมันที่เปลือกตาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รุ่น Keratograph5M    รายละเอียดดังนี้

1. ซื้อชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.440/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ(ถ.12/61)   ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28