ย.111/61

 

ย.101/61

ย.100/61

ย.96/61

ย.90/61

ย.86/61

ย.78/61

ย.47/61

ย.19/61

ย.16/61

ย.20/61

ว.332/61

ว.234/61

ว.228/61

ว.222/61

 

ย.423/61

ย.450/61

ย.49/61

ย.44/61

ย.436/61

ย.217/61

ย.134/61

ย.182/61

ย.2/61

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ.ของ หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดด้านประสาทศัลยกรรมและกระดูกสันหลัง (Robotized Stereotactic Assistant) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28