ย.1204/61  รายละเอียด

ย.1156/61  รายละเอียด

ย.956/61  รายละเอียด

-ซื้อสายสวนตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน

-ซื้อแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

-ซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว SODIUM FLUORIDE ขนาด 2 ML.

-ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซี ขนาดความเข้มข้น HBA1C ANTIBODY = 0.5 MGML, HBA1C POLYHAPTEN = 8 UGML ขนาดบรรจุ 150 เทสต์

-ซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง แบบไม่มีแป้ง ขนาดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลืองสายพ.(ซ.79/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลืองสายพ.(ซ.104/61) รายละเอียด

ย.1296/61  รายละเอียด

ย.1224/61  รายละเอียด

ย.1262/61  รายละเอียด

ย.1335/61  รายละเอียด

ย.1296/61  รายละเอียด

ย.1224/61  รายละเอียด

ย.1223/61  รายละเอียด

ย.1306/61  รายละเอียด

ย.652/61  รายละเอียด

ย.1335/61  รายละเอียด

ย.1306/61  รายละเอียด

ย.1262/61  รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28