ย.3299/61

ย.3552/61

ย.3542/61

รายละเอียด

ย.3476/61

ย.3544/61

ย.3554/61

ย.3572/61

ย.3371/61

รายละเอียด

ย.3337/61

ย.3480/61

ย.3494/61

ย.3504/61

ย.3523/61

รายละเอียด

ย.3414/61 รายละเอียด

ย.3416/61 รายละเอียด

ย.3418/61 รายละเอียด

ย.3270/61 รายละเอียด

ว.1349/61

ว.1374/61

ว.1417/61

ว.1441/61

 

รายละเอียด

ประกาศกองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง  เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์

.......................................

                   ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์  จำนวน  ๒ รายการคือ

                           ๑. เซตเข็มสำหรับฉีดยาระงับความรู้สึกที่หลัง (Combined Spinal and Epidural Anesthesia )

        ๒.เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Transmission Monitor)

                                      สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียด อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะตัดกระดูก ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ( Compact Air Drive ) โดยขอยกเว้นข้อ 1.3.2.5 , 1.3.2.6 , 1.3.2.7 , 1.2.3.2 , 1.3.3.5 , 1.3.3.6 , 1.3.3.7 , 1.3.3.8 (ถ.87/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.3151/61 รายละเอียด

ย.775/61

ย.2528/61

ย.2531/61

1. เช่าเครื่องตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน ๔ ชุด

2. เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มที่ ๑.๕ เทสลา(๑.๕ Tesla Magnetic Resonance Imaging System)

3. เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลและเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง

4. เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุ (MRI)

5. เช่าชุดเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบภายนอกร่างกายโดยใช้คลื่นช็อกกระแทกนิ่ว พร้อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม และเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

6. เช่าเครื่องเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติ พร้อมเครื่องวิเคราะห์กระจกตาและลูกตาในรูปแบบของหน้าคลื่น

7. เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slices ต่อการหมุนรอบ ๑ รอบ

รายละเอียดแผน

เรื่องประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 7 รายการ(ว.680/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดสายให้สารละลายและยาทางหลอดเลือดดำ ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ว.440/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

 

เรื่องประกวดราคาซื้อไอ วี แคตทีเตอร์(INTRAVENOUS CATHETER) เบอร์ 24(ว.589/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ขอประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. จำนวน 7 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. เครื่องเติมออกซิเจนและขับคาร์บอนไดออกไซด์ทางกระแสเลือด (Extracorporeal Lung Assist)

2. ชุดเครื่องจี้กล้ามเนื้อเรียบหลอดลมด้วยความร้อน (Bronchial Thermoplasty)

3. ชุดส่องตรวจปอด หลอดลมและต่อมน้ำเหลืองในช่องทรวงอก ระบบวีดีทัศน์ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

     (Ultrasound Bronchovideoscope for intrathoracic lymph nodes)

4. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน์สามารถตรวจเส้นเลือดของหลอดลม

    (Bronchovideoscope)

5. เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnograhphy)

6. เครื่องเฝ้าติดตามความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดทางผิวหนัง (Transcutaneous CO2 partial 

    pressure monitoring)

7. เครื่องดูดของเหลว อากาศ และเสมหะ โดยใช้แรงดันต่ำ (Low pressure suction)

ย.3211/61

ย.3281/61

รายละเอียด

ย.38/62   รายละเอียด

ซ.417/61

ซ.421/61

ซ.422/61

ซ.424/61

ซ.426/61

ซ.427/61

ซ.434/61

ซ.442/61

ซ.468/61

ซ.474/61

 

รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28