ย.2770/61

ย.2709/61

รายละเอียด

ย.2583/61 รายละเอียด

ย.2659/61 รายละเอียด

ย.2402/61

ย.1257/61

รายละเอียด

ย.1988/61 รายละเอียด

ย.1972/61 รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดแผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือปล่อยไฟฟ้าในการกระตุกหัวใจ ขนาดสำหรับผู้ใหญ่(ว.444/61)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

1. จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ขนาดใหญ่ (EVIS EXERA Gastrointestinal videoscope) ยี่ห้อ โอลิมปัส รุ่น GIF-1TQ160 ประเทศญี่ปุ่น หมายเลขเครื่อง 2901716(แผนกทางเดินอาหาร กอย.รพ.รร.6)โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบระนาบเดี่ยวฯ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD10 หมายเลขเครื่อง 901 และรุ่น Allura Xper FD10C หมายเลขเครื่อง 1327(แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กอย.รพ.รร.6)

3. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดแบบสองระนาบฯ ยี่ห้อ ฟิลิปส์ รุ่น Allura Xper FD10/10 หมายเลขเครื่อง 12 (แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กอย.รพ.รร.6) 

รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.110/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.324/61) รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ถ.39/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ย.2282/61

ย.2806/61

ย.2881/61

ย.2866/61

รายละเอียด

ย.2222/61

ย.2211/61

รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.263/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.270/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.276/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.278/61) รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28