ย.231/61

ย.76/61

ย.76/61

ย.200/61

ย.200/61

ย.206/61

ย.206/61

ย.105/61

ย.105/61

ย.185/61

ย.185/61

ย.183/61

ย.183/61

ย.207/61

ย.207/61

ย.368/61

ย.368/61

ย.233/61

ย.219/61

ย.227/61

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28