ถ.49/61

ถ.51/61

ถ.55/61

ถ.56/61

ถ.57/61

ถ.58/61

ถ.97/61

ถ.60/61

ถ.61/61

ถ.72/61

ถ.73/61

ถ.134/61 

รายละเอียด

ย.3332/61 รายละเอียด

ย.3201/61

ย.3240/61

รายละเอียด

ย.3045/61

ย.2561/61

ย.3218/61

ย.3266/61

ย.3199/61

รายละเอียด

ย.3147/61 รายละเอียด

ย.3066/61 รายละเอียด

-ซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิค Mass Spectrometry(ถ.143/61)   1. ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ   4. ราคากลาง

ว.1063/61

ว.1080/61

ว.1224/61

ว.1225/61

ว.1231/61

ว.1232/61

ว.1233/61

ว.1235/61

ว.1236/61

ว.1238/61

ว.1240/61

รายละเอียด

 

ถ.82/61 รายละเอียด

ว.1256/61

ว.1257/61

ว.1259/61

ว.1260/61

ว.1261/61

ว.1264/61

ว.1265/61

ว.1281/61

ว.1283/61

ว.1284/61

รายละเอียด

ว.993/61

ว.1234/61

ว.1244/61

ว.1250/61

ว.1252/61

ว.1253/61

ว.1254/61

ว.1255/61

รายละเอียด

ย.3257/61

ย.3039/61

ย.3204/61

ย.2996/61

ย.3262/61

รายละเอียด

ย.3219/61 รายละเอียด

ย.3157/61

ย.3189/61

ย.3200/61

รายละเอียด

ย.3186/61 รายละเอียด

ย.3062/61 รายละเอียด

ย.2996/61 รายละเอียด

1. จ้างซ่อมชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวีดิทัศน์ ยี่ห้อ โอลิมปัส รุ่น PCF-Q180AL หมายเลขเครื่อง 2510401(ห้องผ่าตัด กวญ.รพ.รร.6)

2. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิตอลชนิดช่องวาง Cassette เดียว,ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดรองรับ Cassette ได้หลายแผ่นพร้อมอุปกรณ์และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์(แบบรวมอะไหล่)(แผนกเอกซเรย์วินิจฉัย กรส.รพ.รร.6)

3. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลและเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดเคลื่อนย้ายได้พร้อมเครื่องเอกซเรย์(แบบรวมอะไหล่)(แผนกเอกซเรย์วินิจฉัย กรส.รพ.รร.6)

4. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมระบบบันทึกและอ่านผลแบบเครือข่าย(MRI WITH PACS VIEVER SYSTEM) ยี่ห้อ Philips รุ่น Achieva TX หมายเลขเครื่อง 38101(แบบรวมอะไหล่)(ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร กอย.รพ.รร.6)

5. จ้างซ่อมกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดอัลตราซาวด์สแกน 180 องศา (แผนกทางเดินอาหาร กอย.รพ.รร.6)

6. จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง 640 ภาพต่อรอบ ยี่ห้อ Toshiba รุ่น Aquilion One หมายเลขเครื่อง 1AB1012186(แบบรวมอะไหล่ ยกเว้นหลอดรังสีแบบ 640 Slices)(ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร กอย.รพ.รร.6)

7. ซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดดอปเปลอร์สีระบบดิจิตอลแบบประมวลผลความเร็วสูง ยี่ห้อ Philips รุ่น HD7 หมายเลขเครื่อง CI50080841(แผนกทางเดินอาหาร กอย.รพ.รร.6)

รายละเอียดแผน

ว.555/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28