ย.1033/61 รายละเอียด

ยา DONEPEZIL HCL 10 TAB จำนวน 1 รายการ (ย.366/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน  3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.  4. ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.819/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน  3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.  4. ราคากลาง

ยา จำนวน 2 รายการ (ย.823/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน  3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.  4. ราคากลาง

 ยา PIRACETAM TAB. 800 MG จำนวน 1 รายการ (ย.1116/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน  3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา CELECOXIB CAPSULE 400 MG จำนวน 1 รายการ (ย.1170/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา CELECOXIB CAPSULE 400 MG จำนวน 1 รายการ (ย.1176/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ยา CLOSTRIDUM BOTULINUM TOXIN TYPE A-HAEMAGGLUTNIN COMPLEX 500 U INJECTION จำนวน 1 รายการ (ย.1198/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา    2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ซ.38/61  ราคากลาง

ซ.38/61 รายละเอียด

ย.1051/61 รายละเอียด

ย.1051/61 รายละเอียด

ซ.95/61

ซ.94/61

ด้วย กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการคือ

                   -. ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจผู้ใหญ่ ( Open Heart Surgery Set for Adult ) วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นชุดเครื่องมือสำหรับใช้ในการผ่าตัดหัวใจในผู้ใหญ่

                   สิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กวฟ.รพ.รร.๖ ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งขอมูลจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ

 1.เครื่องตรวจอวัยวะภายใน กล้ามเนื้อ เส้นเลือดและเส้นประสาท ด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือ

 2.เครื่องกำจัดเนื้อตายด้วยคลื่นความถี่สูง

 3.เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบไร้สาย

 4.เครื่องกรอเล็บเท้าและหนังด้านแข็ง

จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังนี้

 

 

ย.577/61

ย.1153/61 รายละเอียด

ย.995/61 รายละเอียด

ย.967/61 รายละเอียด

ย.923/61 รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28