เรื่อง ราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ (ซ.0579/60) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีพิเศษ   รายละเอียด

สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลืองสายพ.(ว.1191/60) จำนวน 3 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อเสื้อคลุมผ่าตัดแขนยาว ชนิด NON-STERILE ขนาด L (ว.1525/60) โดยทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ และราคากลาง

สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลืองสายพ.(ว.1244/60) จำนวน 26 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลืองสายพ.(ว.1480/60) จำนาน 14 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดประสาทหูเทียม (COCHLEAR IMPLANT) (ว.1414/60)และราคากลาง

สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1481/60) จำนวน 23 รายการและราคากลาง

สอบราคาซื้อไซรินจ์ฉีดสารทึบรังสี ขนาด 200 มล. (ว.1531/60)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ.(ว.1532/60)จำนวน 12 รายการโดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

 

ย.2030/60   รายละเอียด

ย.2080/60   รายละเอียด

ย.2090/60   รายละเอียด

ย.2040/60   รายละเอียด

ย.2208/60   รายละเอียด

ย.2100/60   รายละเอียด

ย.2200/60   รายละเอียด

ย.2140/60   รายละเอียด

ย.2180/60   รายละเอียด

ย.2160/60   รายละเอียด

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.1510/60  ราคากลาง

ย.2165/60  ราคากลาง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ยา

ย.1210/60

ย.1410/60

ย.1635/60

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1484/60) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1482/60) จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1475/60) จำนวน 11 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1485/60) จำนวน 14 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1473/60) จำนวน 3 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1529/60) จำนวน 16 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. 20 รายการ (ว.1422/60)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อกระบอกฉีดยา ขนาดต่างๆ (ว.1420/60) จำนวน 2 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดดูดเสมหะ (SUCTION SET) เบอร์ 14 (ว.1269/60)และราคากลาง

สอบราคาซื้อถุงมือยางปราศจากเชื้อแบบมีขอบ ชนิดใช้ครั้งเดียว เบอร์ 7 (ว.1110/60) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ และราคากลาง

สอบราคาซื้อถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดเบอร์ S (ว.1416/60)และราคากลาง

สอบราคาซื้อผ้ายืดสำหรับสวมรัดพยุงเข่า ขนาดต่างๆ (ว.1426/60) จำนวน 5 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง สายพ.(ว.1138/60) 19 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ และราคากลาง

สอบราคาซื้อผ้ายืดสำหรับสวมรัดพยุงเอว ขนาดต่างๆ (ว.1421/60) จำนวน 3 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ และราคากลาง

สอบราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (ว.1223/60)และราคากลาง

สอบราคาซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ระดับชั้นคุณภาพ N95 (ว.1455/60) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารต่างๆ (ว.1415/60) จำนวน 5 รายการ และราคากลาง

สอบราคาซื้อหลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว อีดีทีเอ ขนาด 2 มล. บรรจุกล่องละ 50 ชิ้น (ว.1528/60) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ และราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HEPATITIS B VIRUS (HBV) โดยวิธีเพิ่มสารพันธุกรรม (DNA PCR) ในตัวอย่างเลือด ขนาดบรรจุ 72 TEST (ว.1453/60) และราคากลาง
สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1479/60) จำนวน 2 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลืองสายพ.(ว.1427/60) จำนวน 8 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ และราคากลาง
สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ว.1243/60) จำนวน 4 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.1810/60  ราคากลาง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.967/60) จำนวน 8 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1225/60) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.966/60) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1331/60) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวด COBALT CHROMIUM เคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ขนาดต่างๆ จำนวน 21 รายการ (ว.1224/60) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1330/60) จำนวน 9 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ย.1830/60  ราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือ (ว.1419/60)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลือง สาย พ.(ว.1418/60)จำนวน 41 รายการโดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อสป.สิ้นเปลืองสาย พ. (ว.1112/60) จำนวน 3 รายการและราคากลาง

สอบราคาซื้อชุดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าของสมองส่วนลึก (ว.1135/60) และราคากลาง

สอบราคาซื้อไอ วี แคตทีเตอร์ขนาดต่างๆ (ว.1136/60) จำนวน 3 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณและราคากลาง

สอบราคาซื้อกระเปาะทดสอบสำหรับตรวจน้ำตาลในเลือด(ว.1417/60) และราคากลาง

สอบราคาจ้างซ่อมสป.สายพ. (ซ.0567/60) จำนวน 2 รายการและราคากลาง

เรื่อง ราคากลางเช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) และเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความละเอียดสูง (High Resolution Ultrasound) (ว.5143/60) โดยวิธีพิเศษ   รายละเอียด

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาวิตามินดี 3 ขนาดบรรจุ 100 เทสต์ (ว.153/60) โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาวิตามิน ดี ขนาดบรรจุ 100 เทสต์ (1/SET) (ว.1530/60) จำนวน  1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยขดลวด PLATINUM CHROMIUM เคลือบยาต้านการตีบซ้ำ ขนาดต่างๆ (ว.1483/60) จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (ว.1474/60) จำนวน 7 รายการ โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคา   2. เอกสารประกวดราคา   3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4. ราคากลาง

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28