-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ   รายละเอียด

ยา IMATINIB MESYLATE 400 MG TABLET จำนวน 1 รายการ (ย.411/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา จำนวน 3 รายการ (ย.709/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา 2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา OMEPRAZOLE CAP. 20 MG. จำนวน 1 รายการ (ย.1422/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ยา NOREPINEPHRINE BITARTRATE INJECTION 4MG/4 ML จำนวน 1 รายการ (ย.2093/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ยา จำนวน 2 รายการ (ย.2097/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ยา FILGRASTIM INJECTION 300 MCG/1 ML, 1 ML จำนวน 1 รายการ (ย.2098/61)

 1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

ยา BETAHISTINE MESILATE TABET 12 MG จำนวน 1 รายการ (ย.2099/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ยา CODEINE PHOSPHATE 10 MG, GLYCERYL GUAIACOLATE 100 MG CAP จำนวน 1 รายการ (ย.2101/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 ยา HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN INJECTION 5% INJ . 5 GM100 ML จำนวน 1 รายการ (ย.2103/61)

1. ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคา  2. ขอบเขตของงาน 3. คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.   4.ราคากลาง

 

1. จ้างซ่อมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดเคลื่อนย้ายได้(Digital Color Doppler Portable Ultrasound) ยี่ห้อ SONOSITE รุ่น MICRO-MAXX ประเทศสหรัฐอเมริกา หมายเลขเครื่อง WK02XX โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

2. ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 8 รายการ

3. ซื้อชุดน้ำยา SODIUM HYALURONATE AND SODIUM CHONDROTIN SULFATE ขนาด 0.75 มล.

4. ซื้อชุดให้สารละลายและเลือดเพื่อรักษาสภาพ กล้ามเนื้อหัวใจชนิดปรับอุณหภูมิได้ (BLOOD CARDIOPLEGIA SET) (41)

5. ซื้อชุดไซริงค์เก็บเลือดชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว ขนาด 3 มล. 

รายละเอียด

1. ซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ 3 มิติ ( Real Time 3 Dimension Echocardiography )(ถ.8/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

2. ซื้อชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดทางสูตินรีเวชพร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ( Gynecology Laparoscope with Camera System ) โดยขอยกเว้นข้อ 1.2.6.2.6 (ถ.9/61)  ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

3. ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ(ถ.13/61) ร่างประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

ย.2686/61   รายละเอีอด

ย.1879/61

กศก.รพ.รร.6 ขอส่งประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ เครื่องวัดอัตราการไหลของเลือด จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

ย.962/61

-เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มที่ 1.5 เทสลา(1.5 Tesla Magnetic Resonance Imaging System)(ว.5014/61)  ร่างประกาศเช่าและเอกสารประกวดราคาเช่าฯ   ขอบเขตของงาน   ผนวก ก. รายละเอียดประกอบการเช่า  คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.137/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.187/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.189/61) รายละเอียด

เรื่องประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณและชนิดของฮีโมโกลบิน ขนาดบรรจุ 600 test (ว.195/61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด

-ซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ(ว.776/61)  ประกาศซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อ   ขอบเขตของงาน   คุณลักษณะเฉพาะ   ราคากลาง

 

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.106/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.131/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.140/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.145/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.152/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.174/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.178/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.184/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.136/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.155/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.158/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.181/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.182/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.183/61) รายละเอียด

จ้างซ่อม สป. สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.175/61) รายละเอียด

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28