ย.2650/61

ย.3150/61

ย.2819/61

ย.2565/61

ย.3034/61

ย.3142/61

ย.2616/61

รายละเอียด

ย.2930/61

ย.3053/61

รายละเอียด

ย.2969/61  รายละเอียด

 

ย.2747/61 รายละเอียด

ว.951/61

ว.1067/61

ว.1091/61

ว.1099/61

ว.1179/61

 

รายละเอียด

 

ว.1182/61

ว.1183/61

ว.1197/61 

ว.1198/61

ว.1199/61

ว.1200/61

ว.1201/61

ว.1202/61

 

รายละเอียด 

 

ซ.319/61

ซ.330/61

ซ.342/61

ซ.345/61

 

รายละเอียด

ซ.338/61

ซ.343/61

ซ.358/61

ซ.360/61

 

รายละเอียด

ซ.308/61

ซ.309/61

ซ.314/61

 

รายละเอียด

 

-ซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิค Mass Spectrometry   รายละเอียดแผน

ย.819/61

ย.2102/61

ย.2290/61

ย.2665/61

ย.3141/61

รายละเอียด

จ้างซ่อม สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ซ.339/61) รายละเอียด

ย.3131/61

ย.2615/61

ย.3130/61

รายละเอียด

ย.2515/61

ย.2500/61

ย.3152/61

ย.3120/61

ย.2717/61

ย.3123/61

รายละเอียด

ย.2820/61

ย.3020/61

รายละเอียด

ย.3091/61 รายละเอียด

1. ซื้อข้อ 1.3.4  หัวตรวจหัวใจชนิดสอดผ่านทางหลอดอาหาร (สำหรับเด็ก น้ำหนักตั้งแต่ 5 - 25 กก.) ประกอบเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบพกพาพร้อมหัวตรวจชนิดสอดผ่านทางหลอดอาหาร(Portable Echocardiographic Machine with Transesophageal Probe)

2. ซื้อข้อ 1.2.9.1 Flexible Cryoprobe ประกอบใน เครื่องจี้ด้วยความเย็น (Cryosurgery Unit)

รายละเอียดแผน

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2763-9300,0-2354-7600-28